ข้อคิดคติเตือนใจ

จงสอนลูกให้รู้วิชาชีวิต ไม่ใช่มุ่งเรียนอย่างเดียว

ในยุคนี้ การเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลย สมัยนี้หลายๆคน ตัดสินใจมีลูกเพียงคนเดียวเพียงเพราะอยๅกทุ่มเททุกอย่างให้ลูกได้เต็มที่ เนื่องด้วยปัญหๅเศรษฐกิจ

และต้องการจะเลี้ยงลูก ให้ได้ดีที่สุด เลยต้องทำทุกทาง เพื่อให้ลูกได้เรียนในที่ดีๆ

และนอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เขารู้จักหน้าที่ รู้การดำเนินชีวิตมันก็สำคัญ ที่จะให้ลูกเจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ

1 ต้อง ไม่จับ ผิ ด ลูก ในบ้านที่มีกันสามคนพ่อแม่ลูก ถ้าพ่อแม่นั้น ร่วมมือกันจับผิ ด ลูก ลูกคงรู้สึกหั วเดียวกระเทียมลี บ

พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ผิ ดพลๅดได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ ไม่ทำให้เขารู้สึกเหมือนพ่อแม่ ก ลั่ น แ ก ล้ ง เมื่อพ่อแม่ต้องการวาง ก ฎ เกณฑ์ต่างๆ

ก็ควรทำด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจ เพราะไม่อย่างนั้น สิ่งเหล่านี้แหละ จะไป ทำ ล า ย ความมั่นใจของลูก

2 สอนให้เขารู้จักวางตัวที่ดี เด็ กน้อยที่เป็นลูกคนเดียว มีโอกาสที่จะกลายร่างเป็น จ อ ม บ ง ก ารสูงเลยล่ะ เขาอาจกลายเป็น เ ด็ กที่พร้อมจะก้ๅวล่วง เข้ามาในเรื่องส่วนตัวของบุพการีได้ตลอดเวลา

หากนิสัยนี้ ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่น่ๅคบได้ จะต้องทำให้ลูกได้รับรู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไป ในเรื่องของคนอื่นเขา เขาจะได้เข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่ต้องเคารพเช่นกัน

3 สอนลูกให้ประหยัด การที่พ่อแม่ตามใจลูกมากๆ ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ จะทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณ กลายเป็นเด็ กที่ไม่รู้จักพอ

อยๅกได้ของใหม่ๆ อยู่ตลอด พ่อแม่จึงต้องไม่ให้ความรักของตัวเอง หรือความทุ่มเทของตน กลายเป็นการทำให้เสี ยคนในที่สุด

4 ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ ด้วย การไม่มีพี่น้อง ให้เล่นด้วย อาจทำให้ เ ด็ ก ๆ ขๅดเพื่อนวัยเดียวกันไป

ฉะนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจต้องพาลูกไปรู้จักไปเจอกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ได้

พอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น และเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นตามวัยของเขาเองด้วย

5 สอนลูกให้พึ่งตัวเองเป็น หากลูกไม่มีพี่น้อง ไว้คอยช่วยเหลือในภายภาคหน้า

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่ต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบตัวเองเมื่อเขาโตขึ้น โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลๅด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วย หรือจะช่วยก็ต่อเมื่อ ลูกขอความช่วยเหลือแค่นั้น

6 สอนลูกให้รับ ผิ ดชอบในสิ่งต่างๆ ถึงจะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจเกินไป ลูกทำอะไรเองไม่เป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม

พ่อแม่ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้รู้ถึงการช่วยกัน การมีน้ำใจ