ข้อคิดคติเตือนใจ

6 ข้อดี ในวันที่เรา “ลืมรักตัวเอง”

บางครั้งคนเราก็ ลืมรักตัวเอง ด้วยการที่ชอบเอาความรู้สึก

ไปผูกไว้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่า คอยจ้องแต่จะทำร้ ายเรา และมีแต่ทำให้อยู่กับเรื่องเดิม ๆ

แต่ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ย่อมมีหลากหลายมุมมอง ให้ได้อยู่มองเสมอ แม้กระทั่งเรื่อง แ ย่ๆ เองก็ด้วย

1.รู้จักโท ษ ตัวเองมากขึ้น เมื่อกำลังตกอยู่ในห้วงที่ต้องใช้สติ ในการจัดการกับความรู้สึกของตน

อาจทำให้หลายๆ คนนั้น หาสาเหตุของเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล

มันไม่แปลกที่คนบางคน จะเลือกโท ษ ตัวเองเพราะเมื่อตั้งสติได้แล้ว ก็มักจะยอมทำความเข้าใจว่าเราต่างก็มีส่วนผิ ดไม่มากก็น้อย เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ

2.มองเห็นข้อเสี ยในตัวเอง หลังจากการรู้จักโท ษ ตัวเองแล้ว หลายๆ คนมักจะได้มองเห็นข้อผิ ดพล าด หรือข้อเสี ยที่มีอยู่ในตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

และเข้าใจได้ ว่าเพราะข้อเสี ยตรงนี้ มันทำให้เรื่องราว แ ย่ๆ ทั้งหลาย ย้อนกลับมาทำร้ ายทั้งตัวเราและคนอื่นๆ

3.ให้คำแนะนำ คนอื่นได้ เพราะผ่านมาก่อน เราจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ ก็เมื่อ ผ่าน เคยพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นมาด้วยตัวเองแล้ว ซึ่งจะกลายเป็นบุคลที่สามารถให้กำลังใจ แก้ไขปัญหาที่ดีให้กับผู้อื่นได้

4.เข้าใจว่าคนเรา ต่างกัน หลายคนมักจะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้ใครต่อใคร เพื่อหวังที่จะได้อะไรดีๆ กลับมา จนกระทั่งได้เข้าใจ และรู้ซึ้งแล้วว่า

การหยิบยื่นอะไรดีๆ แต่กลับมอบให้ไปผิ ดคนนั้น ความดีนั้นจะไ ร้ค่าทันที เพราะลืมนึกไปว่า คนทุกคนบนโลก มีความคิด และนิสัยที่ไม่เหมือนกัน

5.กลายเป็นคนร ะ มั ด ร ะ วั ง ในการใช้ชีวิต หลายครั้งที่บทเรียนจากข้อผิ ดพล าดนั้น มักจะทำให้เราระวั งตัวเพื่อไม่ทำมันซ้ำอีก เพราะไม่อย ากที่จะพบเจอกับความเสี ยใจเดิมๆ ซ้ำๆ

มันก็ไม่ใช่ที่ว่าทุกคน จะสามารถนำบทเรียน จากเรื่องราวเหล่านั้น มาเปลี่ยนแปลง ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทั้งหมดได้ เพราะมีคนอยู่ไม่น้อยเลย ที่ยังคงเลือกจะทำผิ ดพล าดแบบนั้นอยู่ตลอด

6.ได้รู้ว่าใครยังอยู่ข้างๆ เรา ในวันที่เรามัวแต่โฟกัสอยู่กับบางสิ่ง จนลืมให้ความสำคัญกับตัวเองไป อาจทำให้ได้มองเห็นว่า ใครกันที่ยังคงคอยอยู่เคียงข้างเรา แม้ในวันที่เราลืมรักตัวเอง

ที่มา goodlifeupdate