ข้อคิดคติเตือนใจ

8 แนวคิด ของผู้หญิงติดดิน ที่หัวใจสวย

แนวคิดดีๆ จากผู้หญิงติดดินที่หัวใจสวย

1. ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอะไรที่ผ่านมาแล้ว เพราะอดีตก็คืออดีต

เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

2. จงอยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอ พอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วยนะ

3. ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เนม เคยเที่ยวเมืองนอก แล้วชอบซื้อของแบรนด์เนมทั้งหมด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่า ของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ยดายเงิน เสี ยดายทรัพย ากรโลก

4. แต่งหน้าน้อยลงมาก รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่ และยังประหยัดเงินในการซื้อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

5. ไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว เมื่อเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราเอง

และเพื่อนที่สนิทกันมากๆ ถึงจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพนะ

6. ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เช่นกัน

ไม่จำเป็นต้องซื้อ รถแพงๆ มาขับหรอก

7. ความโก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เราจึงเลือกไม่โก ร ธ ใครนานๆ

ใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

8. ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคมในตอนนี้ที่เป็นอยู่ เราทุกๆ คนมีเหตุผลของตัวเองเสมอ

จงใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใครเขา

ขอขอบคุณที่มา postsara