ข้อคิดคติเตือนใจ

16 วิธี “เพิ่มบุญให้ตัวเอง” ทำได้ทุกคนเพียงตั้งใจทำ

การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้อภัยทาน ให้โอกาส ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น ให้สิ่งที่มี แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว

หลายๆ คน ยังเข้าใจผิ ด กันอีกว่า การทำบุญ คือการไปวัดถวาย สังฆทาน เพียงอย่ างเดียว ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำบุญกัน ฉะนั้นแล้ว วันนี้เราจึงมีวิธี ทำบุญ ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปวัด มาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เหมาะกับคนไม่มีเวลาไปทำบุญ และก็ได้บุญเช่นกัน

16 วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเอง ไม่ต้องไปวัดก็ทำบุญได้ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

1. ส ว ด ม น ต์ วันละ 1 บท หมั่นสร้างสมาธิให้ตนเอง ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากขึ้น อาจเป็นบทสว ด ม น ต์ ง่ายๆ เช่นการแผ่เมตตา หรืออิติปิโส แต่หากมีเวลาหน่อยก็ส ว ด พระ ค า ถ า ชินบัญชร 1 จบ ก็จะดี

2. ดูแลพ่อแม่ ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่คือพระประจำบ้าน จงอย่าทำให้ท่านเป็นทุ กข์ใจ หรือหากมีโอกาสทำดีก็ควรหมั่นทำ อาจจะพาไปเที่ยว ซื้อของมาฝากท่าน เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีมากแล้ว

3. ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ตื่นช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับ ชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะเลย

4. ไม่กินเนื้ อ สั ต ว์ สัก 1 วันในสัปดาห์ จะได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน

5. ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน ให้พระพุทธรูปที่บ้าน เพราะ พระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน

6. นั่งสมาธิอย่ างน้อย 5 นาที เพียงวันละ 5 นาที อยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิบ้าง ไม่เสี ยเวลาเท่าไหร่หรอก

7. เมื่อทราบว่าใครเดื อ ด ร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ให้ทำตามกำลังความสามารถของเรา ที่เราพอทำได้ และเราต้องไม่ลำบากด้วยนะ เช่น ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าว อย่างนี้ เป็นต้น

8. พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมแก่กัน จะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น

9. ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น เมื่อพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอกท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปวัด อาจจะขอขับรถไปส่งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวาย ผ้าไตร, ผ้าจีวร ก็ได้

10. จาน ชาม กินเสร็จแล้วควรล้าง หรือ หากไม่มีเวลา อย่ างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมด เพราะไม่งั้น มดจะเดินมาขึ้นมาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้ างต้องราดน้ำไปที่มด กลายเป็นการ ฆ่ า สั ต ว์ แบบไม่ได้ตั้งใจ

11. ให้คำแนะนำดีๆ กับผู้ที่มีความทุกข์ และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดื อ ด ร้อนด้วยเช่นกัน

12. ช่วยคนที่เขาเอาของมาข ายกับเรา ตรงนี้ยกเว้น ล อ ต เ ต อร์ รี่ นะ ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งนั้น

13. ดูแล สั ต ว์ เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่ างดี  อาบน้ำ, ดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป ในโอกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่ าคิดเพียงแค่เขาเป็นแค่ สั ต ว์ เลี้ยง

14. ถือศีล 5

ข้อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการ ฆ่ า สั ต ว์

ข้อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการ ลั ก ข โ ม ย

ข้อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติ ผิ ด ใน ก า ม

ข้อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูด เ ท็ จ พูดคำ ห ย า บ

ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจาก ดื่ ม สุ ร า

15. สิ่งของที่ตนเอง ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์  หนังสือ เสื้อผ้า ที่ไม่ใช้แล้ว ลองแบ่ ง ปั น ให้คนอื่นบ้าง

16. ให้อภัยในสิ่งที่เขาว่าเรา ไม่ว่าจะเรื่องไหน การให้ทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ “อภัยทาน” แม้จะให้เพียงครั้งเดียว แต่การให้อภัยทาน ก็คือการไม่ผูก โ ก ร ธ ไม่จองเว ร ไม่พย าบาทคิดร้ า ยต่อผู้อื่น ซึ่งได้บุญกุศลสูงมากในฝ่ายทาน

คนไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย ก็สามารถทำบุญตามทั้ง 16 ข้อ ได้ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ไม่ต้องรอไปทำที่วัดอย่ างเดียว

ขอขอบคุณ postsod