ข้อคิดคติเตือนใจ

หลัпในการใช้ชีวิตคู่ที่ดี เพื่อความรักที่ยั่งยืนตลอดไป

หลัпในการใช้ชีวิตคู่ที่ดี เพื่อความรักที่ยั่งยืนตลอดไป

ภรรย าที่ดี ต่างก็ไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของกันและกัน บางทีโดนบ่น สามีต้องทำเป็น หู ห น ว ก ไม่ได้ยินบ้าง ไม่ตอบโต้อะไรไป บางครั้งสามีทำไม่ถู ก ใจภรรย าต้องเป็น ใ บ้ ดูบ้าง ชีวิตคู่จึงจะยั่งยืนตลอดกาล

รอยยิ้มของหญิงสาวงดงามกว่า น้ำต าของหญิงสาว หญิงสาวจงพย าย ามไม่ร้องไ ห้ และ ชายหนุ่มจงไม่ทำให้หญิงสาวต้องมีน้ำต า

ผู้หญิงโดยมากก่อเรื่องยุ่ งๆ และไม่มีเหตุผล ผู้หญิงร้องไ ห้เมื่อไร และนั่นก็เป็นเหตุผลของเธอเอง

มารย าทของคนโดยเฉพาะผู้หญิง สร้างวาสนาของตัวเองได้เป็นอย่างดี

และไม่สอนลูกหลานให้เป็นผู้ดีเย่ อ ห ยิ่ ง  ถือตัว สอนให้ลูกหลานทำตัวเป็นสุภาพบุรุษ เป็นสุภาพสตรีจะดีกว่า

ภรรย างาม ทำให้สามีมีความสุขครึ่งๆกลาง ภรรย าดี ทำให้สามีสุขกายสุขใจไปตลอด

ก่อนแต่งงานจง จู้ จี้ เลือกสามี หลังแต่งงานให้อยู่ใน โอวาทของสามีเถิด

การแม่ที่ดีต้องไม่ตามใจลูก ไม่ว่าผิ ดหรือถูก ก็ต้องสอนลูกให้อยู่ในสังคมได้อย่างสวัสดิภาพ

ลูกจะเป็นยังไงในภายหน้า ขึ้นอยู่กับแม่ว่าจะอบรมอย่างไร ชีวิตลูกจะยุ่งย ากถ้าแม่ตามใจลูกจนมากไป

น้ำต าของแม่ คือความรักรวมกับความห่วงใยที่มีต่อลูกๆ ทุกคน ตลอดกาลนาน

หน้าที่แท้จริงของภรรย า คือทำอาหารให้อร่อย และ ภรรย าที่ดีต้องร่วมทุ กข์กับสามีอย่างเต็มใจ

หน้าที่แท้จริงของสามี คือทำตัวเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติภรรย าทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ไม่ทำให้ภรรย าเสี ยน้ำต าไม่ว่าเรื่องใดๆ

ภรรย าดี ต้องฉลาดเข้าใจรู้ใจสามี มีหน้าที่ปฎิบัติสามีให้เป็นสุข ให้หายทุ กข์ใจ เมื่อรักชายใดแล้วนั้น ก็เมตตาเขาผู้นั้นเพียงชายเดียว

ผู้หญิงโดยมากฉลาดนัก แต่หญิงที่ฉลาดจริงเป็นหญิงที่ซ่อ น ค ม รู้ว่าควรดีเมื่อไหร่ ควรร้ ายตอนไหน น่ารักเหมือนตุ๊กตาในย ามดี และ ดุร้ า ย เหมือนเสื อ แม่ลูกอ่อนในย ามร้ าย

หญิงวาสนาเที ยมเศรษฐี เป็นหญิงที่แต่งตัวพองามกินพออิ่ม พูดน้อย แต่ขยันมาก

หญิงวาสนาดีเที ยมคุณหญิงคุณนาย คือหญิงที่สงบเงียบทั้งกาย วาจา ใจ และมีความรู้ความสามารถที่พอประมาณ

หญิงดีมีบุญบารมี เป็นผู้หญิงที่รู้จักประหยัด และใจดีมีเมตตา