ข้อคิดคติเตือนใจ

8 นิสัยการใช้เงิน ที่ควรเลิกให้ไว ก่อนจะลำบากตอนแก่

1. การเป็นสาวกเทคโนโลยีใหม่ๆ

ไม่แปลกเลย หากจะมีอุปกรณ์คู่กาย ที่มันมากมาย

แต่ว่านะ ก็ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่ง ที่เราซื้อให้เต็มที่ ใช้มันให้คุ้มกับที่เราต้องการมัน

2. แยกไม่ออก ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น

คือเราต้องรู้ว่าสิ่งไหน จำเป็นถ้าข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้

หรืออีกอย่างคือ สิ่งไหนไม่มีหรือมีก็ดีได้ ข าดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ

แต่หากคิดว่า มีแล้วชีวิตจะดีขึ้น ก็ซื้อไปเถอะ เช่นอาหารจานห รู เสื้ อผ้าแพงๆ

แต่ถ้าเราแยกไม่ได้จริงๆ เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง เรานี่แหละจะเป็นเหยื่ อภ าพ ล วงเหล่านั้น

3.ไม่สนใจหนี้เลย ว่ามีเท่าไหร่

เมื่อได้เงินมาก็มั วแต่เที่ยวสนุก ใช้จ่ายแบบไม่คิด จนกระทั่งดอ กเบี้ ยมันทบต้นไปเรื่อย ๆ

ส่วนคนที่อย ากรวยนั้นพวกเขา “กลั วห นี้ ” นะ ฉะนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญ

กับ“หนี้”เป็นอย่างแรกเลย เพราะพอมีร ายได้เข้ามา เขาก็จะรีบชำระ ห นี้ก่อน ก่อนจะไปใช้จ่าย

4. ไม่เคยตั้งงบในการใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆ

เพราะหลายคนไม่เคยตั้งงบ ซื้อเสื้ อผ้าก็ จัดเต็ม สุดท้ายเป็นไงล่ะ

ก็เกินความจำเป็นทุกที เกินกำลังทรั พย์ที่มี ของตัวเอง

ทีนี้มันก็กลายเป็น“ห นี้” ไม่รู้จบ จนเราต้องมาเครี ย ดกับมันอีก

5. ใช้เงินเพิ่ม

ใครก็ต้องอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นกันทั้งนั้น แต่อย่ าลืมว่า ชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่จำเป็นต้องมา กับรายจ่ายที่มากตามนะ จงมีชีวิตที่ดีโดยการไม่จ่ายฟุ่มเฟือย

6. คิดว่าเร็วเกิน เลยยังไม่ออมเงิน

เราจงเลิกผั ดวัน ประกันพรุ่งเสียที จงเริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้เลย

เพราะไม่ว่าจะสิบร้อยพันหมื่น มันก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้วไง

จงออมด้วยความต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออมก็เถอะนะ

เพราะการมีวินัยคือการทำสิ่งที่ “ต้องทำ” แม้เราจะไม่อยากทำ

7.ไม่สนใจอนาคต

ในเรื่องของการเงินของอนาคตหลายคนสนใจแต่กับความสุขในวันนี้

กินอิ่มป าร์ตี้สนุก เที่ ยวสนุกไปวันๆ ใช้เงินให้เต็มที่

แต่หารู้ไม่ ทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไร แต่ก็ยังทำกันอยู่

8. ไม่เคยตร ว จสอบ บันทึ กการใช้จ่ายตัวเอง

หลายๆ คนไม่เคยแม้จะจดเรื่องเงินของตัวเองว่าใช้ไปเท่าไหร่ ได้มาเท่าไหร่

ทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรทำ และดีกับตัวเองมากๆ เพียงเพราะคิดว่า

เรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออมเท่าไหร่ ก็จริงนะที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหว

เงินที่เข้า ออก ในกระเป๋าว่าเท่าไหร่ แต่นั่นมันเป็นเพียงก้อนใหญ่ ๆ ไง

แต่ส่วนรายจ่ายจิปาถะ เราเองก็จำไม่หมดว่ามันเท่าไหร่ หลายๆคนไม่เคย

แม้แต่จะสนใจ และนั่นก็เป็น “รู รั่ ว” เล็ก ๆ และนี่แหละกลับสร้างผลกระทบ

ยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเงินของคุณ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย

ขอขอบคุณ f o r l i f e th