ข้อคิดคติเตือนใจ

คนชอบดูถูกคนอื่น ย้อนมองดูตัวเองบ้างนะ

1. เป็นคนที่มีเงินเข้าถึงทรั พย ากร มีเครือข่ ายอุปถัมภ์ที่มากกว่าใคร

ของพวกนี้ อาจจะทำให้เขาประสบความสำเร็จมาทั้งๆ ที่เขาไม่ได้มีความรู้อะไร เพราะมีมาตั้งแต่เกิด

แล้วถ้าเขามีความรู้ มีความสามารถมากสักหน่อย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันอาจจะมากกว่าความสำเร็จที่เขามีอยู่ตอนนี้

เพราะความได้เปรี ยบทางสังคมของเขานี่ไง เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาหลง ทนงตน คิดว่าตัวเองเป็นคนฉล าด

หากใครเจอคนแบบนี้ ก็ให้คิดเสียว่าคนที่ชอบดู ถู ก คนอื่น เป็นพวกที่ไ ร้สติปัญญ า มันก็พอที่จะปล อบใจตัวเองได้บ้างแหละ

แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธร รมเลย กับการที่พอเราถูก เขาดูถู กมา ก็แอบด่ าเขากลับ

เพื่อให้ตัวเองสบายใจไปวันๆ แต่ว่าการทำเช่นนั้น มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมั้ย ก็ไม่!

2. เป็นคนที่ไม่ย อมเปิดรับมุมมอง หรือสิ่งใหม่ๆเข้ามา

ยึดมั่นถือมั่นกับชุดความรู้ ที่เคยเรียนมา เมื่อนานแสนนาน ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ

ที่เคยทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในอดีต ใช่ว่ามันผิ ดหร อกนะแค่มันอาจจะถูก แต่มันถูกในอดีต

แล้วมันอาจจะใช้กับปัจจบันไม่ได้ สำหรับอนาคต หากเราเป็นคนที่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ ที่เคยรู้มา

หรือความสำเร็จเก่าๆแบบไม่สนใจเรื่องใหม่ๆเลย เวลาที่เราฟังแนวคิดอะไรใหม่ๆ เราอาจด่ว นพิพ ากษ าว่า

คนที่พูดเสนอแนวคิดใหม่ๆ เป็นคนโ ง่ พูดเรื่องโ ง่ๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ มันคือความรู้ที่ทันสมัย

แต่เราเองต่างหาก ไม่มีสติปัญญาที่พอที่จะฟัง สิ่งที่เขาพูดให้เข้าใจได้

3. เป็นคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่สนใคร

มองคนที่คิดต่างเป็นคนโ ง่ไปงหมด และมักจะสนใจกับคนสอพล อ ที่เออออกับเขาโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรอง

เลยทำให้เขาหลง ลำพองยึดมั่นถือมั่น กับความคิดบิ ดเบี้ ยว โดยที่ไม่เฉลียวใจ ว่าเราต่างหากที่เป็นคนที่เข้าใจผิ ด

แล้วการมั่นใจในสิ่งผิ ดๆ เป็นระยะเวลานานๆ มันก็ทำให้หลงตัวเอง

เผลอทะนงคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาด คือคิดไปเองคนเดียวว่าฉลาด

บางครั้งคนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาที่ดี ก็สมควรที่จะถูกคนที่ด้อ ยกว่า ดู ถู ก เพราะอะไรน่ะหรอ!

1. คนที่ฉลาด เก่งจริงๆ

จะไม่ใส่ใจกับคำค่อนข อด หรือเสียงหัวเราะเย าะของคนที่ด้ อ ยสติปัญญากว่า หากแ คร์พฤติก รรมแย่ๆ ของคนเหล่านี้มากไป

นั่นไม่เท่ากับว่า คุณยอมรับว่าตัวเอง เป็นคนห่ วยอย่ างที่เขาพูด คนที่มีความสามารถที่แท้จริง

ต้องพิจารณาได้ว่าอะไรเป็นความคิดต่างที่มีคุณค่า ว่าอันไหนควรรับฟัง แล้วนำไปใช้

2. คนที่ฉลาด เก่งจริง ใครที่ไหนเขานั่งเฉยๆ ให้คนอื่นเขาเย าะเย้ย

เขาต้อง ลุกขึ้นมาลงมือทำ ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าดี คิดว่ามันถูก พร้อมที่จะทุ่มเทแร งกายแร งใจทั้งหมด

ในการพิสูจน์ความสามารถ ของตนแบบไม่ย่อท้อ ไม่มีรถ ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน

คนที่ด้ อ ยสติปัญญา เขามักจะมีนิสัยชอบดู ถู ก คนอื่น อันนี้มันก็จริงอยู่บ้าง แต่ผมอย ากให้เรามองให้ลึกไปอีกขั้นหนึ่งว่า

คนที่ใส่ใจกับคำ ดู ถู ก และเสียงหัวเราะเย าะของใครต่อใครเขา จนไม่ยอมลงมือทำอะไร แม้คนๆ นั้น มีสติปัญญา

มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะ และก็สมควรแล้วที่จะถูกคนห่ ว ย ๆ ดู ถู ก เอา