ข้อคิดคติเตือนใจ

8 แนวคิด ให้ผ่อนคลาย ใจเบา อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

ชีวิตคนเรา บางช่วงเวลาของชีวิต บางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อย ไม่มีกำลังใจ

ขุ่นเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าใครก็ต้องเคยรู้สึกเช่นนี้ด้วยกันทั้งนั้น

เราจงปล่อย ให้ความรู้สึกเหล่านี้ มันผ่านตัวเราไปเถอะ อย่ าจมอยู่กับมันเลย

และคุณเองก็ควรพย าย ามมองในด้านดีเข้าไว้ แล้วตัวเองให้ลุกขึ้น ให้มีกำลังใจอีกครั้ง

1. การกังวล ไม่ได้ช่วยอะไร

ใครก็ต ามที่เอาแต่บ่น เขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรอก การทำอะไรแล้วล้มเหลว

มันยังดีกว่าการไม่พย าย ามทำอะไรเลย แต่ถ้าคุณเอาแต่บ่น โดยที่ไม่ทำอะไร

นี่คือแพ้ตั้งแต่ ยังไม่เริ่ม ถ้าคุณยังเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก็จงทำมันต่อไปซะ

ลงมือทำและเรียนรู้ พย าย ามสร้างโอกาส และอย่ ามองย้อนกลับ

ไปเด็ดขา ด จงจำไว้ว่า ความสุขที่แท้จริง จะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดบ่น

2. รอย แ ผ ลเป็น คือสัญลักษณ์ ความแข็งแกร่ง

อย่ ารู้สึกอายกับรอยแ ผ ล เป็น ซึ่งมันหมายถึงความเจ็ บป วดได้จบลงแล้ว

คุณสามารถเอาชนะความเ จ็ บป ว ด เรียนรู้บทเรียน และก้าวไปข้างหน้าให้ได้

แ ผ ลเป็น คือรอยสั กแห่งชัยชนะ ที่น่าภาคภูมิใจ คุณไม่อาจทำให้รอยแ ผ ล

ที่เกิดขึ้นห า ยไปได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธี ในการมองได้ เพราะมันเป็นเพียงสัญลักษณ์

ของความแข็งแกร่ง และไม่เ จ็ บป ว ดอีกต่อไป ก็แค่นั้นเอง

3. อะไรจะเกิด ก็ปล่อยไป

คุณไม่สามารถบังคับ อะไรให้เกิดขึ้นได้ แต่คุณสามารถ สู้เพื่อให้ผ่านพ้นมันไปได้

ปล่อยทุกอย่ างให้เป็นไปต ามธรรมชาติ ชีวิตก็คือการเชื่อในสัญชาตญาณ

การคว้าโอกาส การสูญเสี ย และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ทุกอย่ างล้วนเป็น

การเดินทางที่แสนย าวนาน คุณควรหยุดความกังวล ความสงสัย

แล้วจงใช้ชีวิตอย่ างมีสติ คุณอาจไม่ได้จบลงตรงที่คุณต้องการไป

แต่แน่นอนว่า สุดท้ายคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณต้องการเป็นเสมอ

4. ความเ จ็ บป ว ด ทำให้เราเติบโตได้

บางครั้งประตูชีวิตปิด เพราะได้เวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้า แต่เรามักไม่ก้าวออ กมา

บางครั้งก็เป็นเรื่องย ากที่จะเตื อนตัวเองว่า ไม่มีความเ จ็ บป ว ดใด ที่ได้มาโดยไ ร้เหตุผล

เดินออกมาจากสิ่งที่ทำร้า ยคุณเถิด ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นสอนเรา ทุกคนต่างยอมต่ อ สู้

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ สิ่งที่ดีย่อมต้องใช้เวลา ความอ ดทน

แล้วสุดท้ายความสำเร็จ ก็ต้องมาอย่ างแน่นอน จำไว้ ว่าความเ จ็ บป ว ดนั้น

มีสองแบบ แบบแรก คือความเ จ็ บป ว ดที่ทำร้า ยคุณ และแบบที่สองคือความเ จ็ บป ว ดที่เปลี่ยนแปลงคุณ

แล้วความเ จ็ บป ว ดทั้ง สองแบบนี้ จะช่วยให้จิตใจของคุณกล้าแกร่ง

5. สิ่งที่คุณ สามารถทำได้ดี คือ การทำต่อไป

อย่ ากลัวที่จะถอยหลัง คุณสามารถลองใหม่ได้เสมอ เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

และฝันใหม่ได้ บทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิต มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ เ ล ว ร้า ยนี่แหละ

ชีวิตเป็นเรื่อง ย าก แต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะอ ดทน จงค้นหา ความกล้า

ที่ทำให้รู้สึกแตกต่าง แต่งดงาม และทำให้คนอื่นยิ้มไปกับเราด้วย

6. ทุกการ สู้ คือ การก้าวเดินไปข้างหน้า

ในชีวิตนี้ ความอดทนไม่ได้เกี่ยวกับการรอ แต่คือความมีทัศนคติที่ดี

ทำงานหนัก เพื่อเติมฝันของตน คุณต้องทุ่มเท ทั้งกายและเวลา

ไม่อย่างนั้น คุณจะไม่มีเป้าหมายในการเริ่มต้น ซึ่งอาจหมายถึง การสู ญเสี ย

ความมั่นคง หรือความสะดวกสบายในบางโอกาสไป แต่ถ้าคุณต้องการทำ

คุณก็จะทำ แม้ว่าจะล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ หากได้พย าย ามแล้ว

จงไปให้สุดทาง เพราะการรู้ความหมายของคำว่า การมีชีวิตอยู่ คุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหน

7. การคิดของคนอื่น ไม่ใช่ปัญหาอะไรของคุณ

จงคิดบวกเข้าไว้ ท่ามกลางผู้คนรอบตัว ที่มีความคิดในแง่ลบ จงยิ้มหวาน เมื่อคนอื่นทำให้ทุ ก ข์ใจแค่ไหนก็ตาม

หากเจอใครที่ปฏิบัติไม่ดี ต่อคุณจงเชิดเข้าไว้ อย่ าเก็บเอาความแค้ นมาใส่ใจ อย่าไปคิดมากเรื่องที่เขาทำกับเรา

คุณควรกังวลเรื่องของตัวเอง ก่อนที่จะไปกังวลเรื่องความคิดของใคร

ความแข็งแกร่ง ย่อมมาจากการเอาชนะสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้

ฉะนั้น ทำในสิ่งที่คุณมีความสุข อยู่กับใครก็ได้ที่ทำให้คุณยิ้ม มีความสุขก็พอ

8. ทุกสิ่ง ไม่มีอะไรที่ จีรังยั่งยืน

ฝนตกก็ต้องมีหยุด ทุกครั้งที่คุณเ จ็ บก็ต้องรั ก ษ า

มันไม่มีอะไรสักอย่าง ที่จะคงอยู่ตลอ ดไป ฉะนั้น ทางที่ดีนั้น คุณควรสนุกไปกับมัน

อย่ าไปกังวลกับสิ่งที่ เ ล ว ร้ า ย เพราะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดหรอก มีพบมันก็มีจาก

ชีวิตมันก็มีขลุ กขลั กบ้าง ถ้ามีบางสิ่งรบกวนใจ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยิ้มไม่ได้

คุณยังมีโอกาส อยู่ในทุกวินาทีเสมอ เพียงแต่ ยอมรับและทำให้ดีที่สุดเป็นพอ

ขอขอบคุณ l i f e i n –h u g