ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิธีสร้างตัว แก่ไปไม่ลำบาก มีกินมีใช้ตลอด

ชีวิตเรา จะไปรอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้  เราควรรู้จักวางแผนการใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อตัวเรา เพื่อให้มีเงินเก็บ มีใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไป จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. ใช้ชีวิตวันนี้แต่อย่าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสร้างร ายได้ได้ เราควรเตรียมวางแผน การเงินไว้สำหรับอนาคตด้วยนะ

เช่นว่า การวางแผนเกษียณ หรือแม้แต่วางแผนการศึกษาให้ลูก

เพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับเวลาที่ฉุ กเฉิ น ด้วยการซื้อกร มธร ร ม์ประกั นทรั พย์สิน ประกั นชีวิต

2. เก็บออม แล้วใช้ลงทุ น

ปัจจุบันนี้ หลายคนคงทราบดีว่า ด อ ก เบี้ยเงินฝากบ้าน เราต่ำเตี้ ยเรี่ยดิน

แต่ไม่ได้แปลว่าการฝากเงินธนาคาร ไม่ดีหรืออะไรหรอกนะ พอเราเก็บเงินไปสักระยะเนี่ย

ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุ นบ้าง นั่นก็เพราะเพื่อกระจ ายความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้น และรับผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเอง

3. ทำ รายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน

มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่า

เงินที่ได้มา หายไปไหน หรือไม่รู้ว่าเราใช้อะไรไปบ้าง

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบเลยล่ะ เพราะทำให้เรารู้

การเคลื่อนไหวของเงิน อีกทั้งยัง ป้องกันเงินรั่ วไหลได้อีกด้วยนะสิ

4. เป็นคนขยัน ขันแข็ง

เราควรต้องพย าย ามหาร ายได้ เพื่อกระจ ายความเสี่ ยง โดยเฉพาะพนักงาน

ออฟฟิ ศที่ทำงานประจำอยู่ เพราะว่ามันมีความเสี่ ยงจากการถูก ปล ดจากงานแบบไม่รู้ตัวได้

เราควรจึงต้องมองหาร ายได้เสริม อย่างอื่นด้วย หาหลายๆทาง เพื่อรองรับความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้น

5. กายของเรา สำคัญยิ่ง

หาแต่เงินอยู่นั่นแหละ จนลืมดูแลตัวเองไปเลย ถ้าหากคุณละเลยสุขภาพของตัวเอง

เงินทองที่คุณหามาได้มากมายด้วยเวลาอันนานแสนนานนั้น คงไม่มีความหมายเลย

ถ้ามันทำให้คุณ ต้องล้ มป่ วย หรือไม่มีความสุขในปัจจุบัน

6. เป็นคนพอเพียง

พอกินพอใช้ อย่าใช้เกินตัว มันก็จริงอยู่นะว่าหาเงินได้มากก็ใช้ได้มาก แต่ต้อง

อย่าลืมนะ ว่าความพอดีความพอเพียงเนี่ย จะทำให้เราไม่ทุกข์ย ากในย ามลำบาก

ยิ่งหากหาได้น้อย แล้วเราไปใช้มากแล้วด้วย ชีวิตนี้ลำบากแน่!

7. เก็บวันนี้ มีใช้ในวันหน้า

ออมก่อน รวยก่อน มันก็ยังใช้ได้เสมอนะวิธีนี้ ไม่ว่าจะยุคสมัยใด

และไม่ว่าจะคนปกติหรือมหาเศรษฐีก็ตามแต่ เพราะการออมนั้น มันคือร ากฐาน

ที่สำคัญของอนาคตข้างหน้า เคล็ ดลั บง่าย ๆ คือ แบ่ งเงินออม ก่อนที่จะใช้ไงล่ะ

8. มีปัญญา

ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ไม่จีรังนะ เข้าใจไว้ด้วย

แต่อ าวุ ธ ที่สำคัญที่สุด ในการรักษาความมั่งคั่ง เอาไว้ หรือความเป็นอยู่ที่ดี

คือ ปัญญานี่แหละครับ เพราะงั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้ ตามสถานการณ์ อยู่เรื่อยๆ

ขอขอบคุณ forlifeth