ข้อคิดคติเตือนใจ

วิธีพาตัวเอง ออกจากความจน แค่เริ่มคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว

1 เป็นมิตรให้ถูกคน

เรามักได้ยินว่า คนรวยมักคบกับคนรวยนั่น มันก็จริงนั่นแหละ พวกเขาเชื่อว่า พออยู่ในกลุ่ม

คนที่ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ได้ และสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขาบ้าง

แต่ว่า คนอย ากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคน ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือน ๆ กัน

หากคุณอย ากหาร ายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีร ายได้มากกว่าดูสิ จะทำให้เราเปลี่ยน

ความคิดให้เป็นแบบเดียว กับเขา จำไว้ว่า“ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

2 อย่ าไต่บันได แต่ให้เป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อ เลื่อน ตำแหน่งเพราะเชื่อว่า จะได้มีร ายได้มากขึ้น แต่เดี๋ยวก่อน

เหล่าคนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ‘ตำแหน่ง ต่างๆ’

พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากรวยทำงานจนหัวหมุน คนรวยเข้าใจ

ว่าพวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างร ายได้ให้เพิ่มขึ้น

3 เลิกอยู่อย่ างสบาย ออกไปหาความลำบากบ้าง

มันคงเป็นเรื่องที่ย ากหน่อย เพราะใครหลายๆ คนต่างก็ชอบความสบายทั้งนั้น

จะมีใครบ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้ เรื่องง่าย ๆ ที่คนอย ากรวยชอบ ทำงานสบาย ๆ

นั่นก็เพราะ ‘ปลอดภัย’ หลายคนคิดว่า การทำงานสบายเป็นเรื่องที่มีความสุข

แต่จริง ๆแล้วคนรวย จะคิดว่าความท้าทาย ในการทำงาน ต่างหากคือความสุขที่แท้จริง

การได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ในสิ่งที่เราไม่เคยทำ มีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ ยงเล็ก ๆ นั้น จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวย

กว่าเดิม จงก้าวออกจากโซนของตัวเองบ้าง แล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ บางครั้งอาจล้มเหลว

แต่ก็นั่นแหละ เพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่า คุณยังพย าย าม ไม่มากพอไงล่ะ

4 สร้างร ายได้เพิ่ม และคุ มกำเนิ ดรายจ่าย

คิดดูสิว่า ถ้าคุณมีร ายได้ปีละ ล้านบาทคุณจะใช้ทำอะไรบ้าง ซื้อรถ ไปเที่ยว คนรวยหลายคน เขาไม่นิยม

ใช้เงินไปกับสิ่ง ของที่ไม่สร้างมู ลค่าหรอกนะ แต่เขามักลงทุ นใน ‘สินทรัพย์’

ที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ให้ตัวเอง และคุ มรายจ่าย ให้ต่ำกว่าร ายได้ หลายคนเลือก

ใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่ ถึงพวกเขาจะมี เงินซื้อได้ก็เถอะ จำไว้เลยว่า

หากมีร ายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มตามนั่น แปลว่าคุณถั งแต ก

5 ทำงานเพื่อสร้างทักษะ อย่ าคิดทำงานไปวันๆ

คนอย ากรวย หลายคนเปลี่ยนงาน เพราะต้องการได้เงินที่ดี แต่คนรวยรู้ว่า

การทำงานไม่ใช่ แค่เรื่องเงิน โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการทำงาน

แต่เป็นการพัฒนาทักษะมากกว่า ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคน รว ย ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะ

ที่จะทำให้คุณรวย เราบอกได้เลยว่า คนรวยไม่ได้รวยเพราะมีร ายได้เยอะ เพียงอย่ างเดียว ทักษะของเขาสำคัญมาก

6 สะสมเงิน ทอง มากกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลาย คนสะสมบ้าน รถ แต่คนรวยนั้นต่างออกไปพวกเขาเชื่อ ว่าหากอย ากร่ำรวย

สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงิน ยิ่งคุณซื้อ ของมากแค่ไหน เงินของคุณ

ก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น จงหยุดซื้อของและให้ความสำคัญ กับการประหยัด

,การออม หรือการลงทุ น ในเงิน ที่เราหามาได้จะดีกว่า

7 เน้นการหาร ายได้ มากกว่าการเก็บ

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุ นนั้นสำคัญกว่า การหาร ายได้นั้นทำให้เกิด

ทั้งคู่ หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการล งทุ นก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เราต้องหาร ายได้ให้มากขึ้น คนรวยเข้าใจสิ่งนี้และสร้างหนทาง เพื่อหาร ายได้เพิ่ม

ถ้าอย ากรวย ให้โฟกัสไปที่การหาร ายได้เพิ่มไม่ใช่ แค่การเก็บ หรือลงทุ น แค่นั้น

8 อารมณ์ศั ต รู ตัว ฉ ก า จ ของการลงทุ น

คนรวย คนอย ากรวยมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือคนอย ากรวยใช้เงิน เพราะอารมณ์ตามใจตัวเอง

แต่คนรวยนั้น ใช้เงินเพราะเหตุผล การลงทุ นนั้นคือการควบคุมอารมณ์ ของตนเอง

เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุ ให้เราซื้อของแพ งและข ายของถู ก และอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลว

เพราะงั้น ทิ้งอารมณ์ไปเถอะ ใช้เงินด้วยเหตุผลจะดีกว่า

9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ และลงมือทำ

บางทีคนอย ากรวยเอง ก็มีเป้าหมายแค่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวยและคนอย ากรวย

แตกต่างกันคนอย ากรวยสร้าง เป้าหมายที่ปลอดภัยทำได้ง่าย แต่คนรวยจะสร้างเป้าหมาย จากความตั้งใจ

แม้เป็นไปไม่ได้ แต่พวกเขาเรียนรู้ เพื่อหาวิธีลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อคุณตั้งเป้าหมาย

ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่ กว่านี้ ได้อีกหรือไม่ จงถามตัวเองว่าคุณทำได้แค่นี้ หรือมากกว่านี้

แต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้ ที่สำคัญอย่ าลืมลงมือทำเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นแค่การ ‘เพ้อฝัน’

10 กระจายงาน สร้างหนทางร วย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงที่สุด

คุณก็ต้องทำงานปัญหา ก็คือการทำงานหนัก เพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้ คุณรวย

คุณไม่สามารถ รวยได้ แค่ลำพัง คุณต้องอาศัยการกระจายงาน ตั้งแต่การจ้ างคนภายนอก

มาทำงานไปจนถึงการลงทุ น กระจายงานได้มากยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ

ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องชีวิต บันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมาก แต่บางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเล็ ก ๆ

แต่สิ่งสำคัญ คือ “หากคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือน ที่คนรวยทำ”

ขอขอบคุณ a o m m on e y