ข้อคิดคติเตือนใจ

12 นิสัยดีๆ ของหัวหน้า หากทำได้ลูกน้องจะรักและเคารพ

1. การทำงาน ก็เหมือนการเดินทาง มันเป็น J o u r n e y ที่ไม่มีวันจบ

ต้องรู้จักกระจายงานออกไปแล้ว ติดตามว่าลูกน้อง ยังอยู่ในเส้นทางมั้ย ในความเร็วที่ต้องการหรือเปล่า

2. ปากกับการกระทำ ควรตรงกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับตัวเอง คนอื่นจะได้เคารพ

3.ชมเชยลูกทีมบ้าง เพราะคำชมคือน้ำหล่อเลี้ยง คือคำเพิ่มกำลังใจ ให้คนทำงานด้วยกัน

4.ต้องรับฟังและรับทำ เพียงรับฟังมันไม่พอ หัวหน้าบางค น รับฟังอย่างเดียว

แต่ไม่ทำเลย ต่อไปลูกน้อง ก็ไม่อย ากเสนออะไรแล้ว เมื่อพูดไปก็เหมือนเดิม เหมือนไม่พูด

5. หัดถอยบ้าง หากจะกระโดดให้ไกล ก็ต้องถอยไปตั้งหลักให้ดี

อย ากกระโดดให้สูง ก็ต้องย่อตัวลง หากจะเดินหน้า ช นอย่างเดียว เดี๋ยวก็ช นกำแพงซะหรอก

6. ทำงานอย่าตั้งรับ มันคงจะมีแต่แพ้กับเสมอ ต้องเล่นเก ม บุ กเพราะมีโอกาสชนะ

7.ทำงานด้วยหลัก 7 x 24 นั่นคือทุกๆ 7 วัน ร ายงานความคืบหน้า ของงานที่ทำ ให้หัวหน้า

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ ส่วนปัญหาในการทำงาน ที่เกิดขึ้น ควรร ายงานภายใน24ชั่ วโมง

8. วินัยเป็นเรื่องสำคัญ หากทีมที่ไม่มีวินัย ก็ไม่ต่างอะไร กับฝูงช นในระหว่างการ จ ล า จ ล

9.ทีมเป็นสิ่งสำคัญเลยล่ะ ที่ต้องรักษาไ ว้ ทีมจะแต กเพราะปัญหา 2 เรื่อง ความไม่ ยุ ติ ธรรม และกับการเอาเปรียบ

10.ต้องรู้ว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควร และถึงมันจะเป็นเรื่องจริ ง แต่พูดแล้วก่อให้เกิดความ แต กแย กก็ไม่เงียบไว้ดีกว่า

11. สะสมบารมีเข้าไว้ ด้วยการเป็นผู้ให้ใจ กว้างยอมเสียบ้าง ไม่ใช่อย ากได้ฝ่ายเดียว

12.อารมณ์คือ จุด ต ๅ ยหากเป็นผู้ใหญ่ แต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นั้น คุณก็คือเด็ กที่ยังไม่โต

ขอขอบคุณ Zen Mind มุมชีวิตคิดบวก