ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

นิ่งเฉยเข้าไว้ แล้วใจเราจะไม่เป็นทุกข์

ความทุ กข์นั้นไม่ได้หายไป ด้วยการที่เราไปทำ ไปแก้ สิ่งที่เราอย าก เมื่อเราไปแก้ ที่ความอย าก เราหยุดความอย าก นั้นไว้ เราปล่อยให้สิ่งที่เราอย าก เป็นอะไรก็เป็นไป จะอยู่ก็อยู่ จะไปก็ไป จะไม่มา เช่นนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ ใจก็ดับทุกข์ได้

เพราะใจเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยมรรค ว่าเขาจะไปก็ไป ก็ไปห้ ามเขาไม่ได้ เขาจะชมก็ห้ ามเขาไม่ได้ เขาจะด่ าก็ห้ ามเขาไม่ได้ เรามองไม่เห็นเช่นนี้ พอใครด่ าขึ้นมา ก็ขึ้นเลย พอใครชม ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นอีกทาง ลอย ลอย ขึ้นไปบนฟ้า ยิ้มแป้น พอใครด่ า ก็หน้าคว่ำหน้างอ

เพราะอย ากให้เขาชม อย ากให้เขาไม่ด่ า แต่หากเข้าไปถึงข้างในแล้วจะรู้ว่า อย ากไม่ได้ อย ากให้เขาชม ก็ไม่ได้ อย ากให้เขาไม่ด่าก็ไม่ได้ ต้องเฉยๆ ไว้ แล้วทุกข์จะไม่เกิด เขาด่ า เขาชม ก็เฉยๆ ทุกๆ อย่างก็เช่นกัน

เงินทองก็อย ากไม่ได้ อย ากให้มาก็ไม่ได้ เวลามันจะมามันก็มา เวลามันจะไปมันก็ไป เราต้องเฉยกับการมากับการไปของมัน หากเราไม่เข้าข้างใน เราจะเฉยไม่ได้ ถ้าใจเราเข้าข้างในแล้วใจเราสงบ ใจเรามีความสุข

เราไม่ต้องใช้เงิน เราไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ มาให้ความสุข เขาจะไปก็ไป เขาจะมาก็มา เรามีความสุขเท่าเดิม เรามีความสุขจากอัปปนาสมาธิ จากความสงบ ที่เป็นความสุข กว่าความสุขที่เราได้จากเงินทอง

ความสุขที่เราได้จากคนนั้น หรือคนนี้ ความสุขที่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอ ความสุขที่ได้จากยศฐาบรรดาศักดิ์ ที่กล่าวมานี้ มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แม้แต่น้อย

ขอขอบคุณ songworldnull