ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อมีคนพูดอะไรไม่ดีกับเรา อย่าใส่ใจเขา (คิดแค่นี้ก็พอ)

ไม่ว่าใครจะว่าเรายังไง ก็อย่ าเอามาถือสา อย่าใส่ใจ จะดีชั่ วอยู่ที่ตัวอย่ ากังวล อย่ าไปทุ กข์กังวลคำคนมากไป ควรรู้จักจดจำทำสุขได้ ใครจะว่าช่างเขา จะทุกข์ไปทำไม่ จงใช้ชีวิตให้มีความสุขจะดีกว่า

วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบ แต่เราก็ยังมีความสุขได้

1. การแสดงน้ำใจ

พูดง่ายแต่ทำย าก อย่ างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจต่อคุณ การแสดงน้ำใจนั้น

ไม่จำเป็นต้องสนใจว่า คุณจะได้รับตอบ มากน้อยขนาดไหน คุณไม่ควรไปตัดสินใครๆ จากคำพูดของเค้าแค่นั้น

สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหาก เป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติก ร ร มของเขาเอง

คนไร้น้ำใจส่วนมากแล้ว ก็มักจะทำตัวไร้มารย าทกับตนเองและคนรอบข้าง

2. ทำความเข้าใจ

คนที่ทำตัวน่ารังเกี ย จ ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา และปฏิเสธที่จะแก้ไข และทำเป็นไม่รับรู้ด้วยซ้ำ ที่พวกเขาเก ลี ยดคุณนั่นเพราะ

พวกเขารังเกี ย จ ตัวเอง เค้าถึงรังเกี ย จ ใครต่อใครไปด้วย

สิ่งที่พวกเขาเก ลียดจริงๆ มันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณนั่นแหละ เรียกง่ายๆ ว่าอิจ ฉ า

ฉะนั้น เมื่อพวกเขามีปัญหากับคุณ ให้เข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง

อยู่ห่างๆ จากคนเหล่านี้เอาไว้ แล้วจงคิดในมุมมองของพวกเขาเหล่านั้น แทนที่จะรู้สึกเกลี ย ด คุณอาจจะสงส ารพวกเขาแทนก็เป็นได้

3. อวยพรให้เขา ด้วยใจจริง

เราทุกคนไม่ว่าใคร ก็หนีคำวิจ ารณ์หรือคำนินท า ไม่พ้น ฉะนั้นคุณอย่ากังวลไปเลย

เมินเฉยใส่พวกเขา ถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำเถิด คำส า ป แช่ ง หรือคำพูดร้ า ยๆก็จะย้อนกลับไปหาคนที่พูดเองนั่นแหละ

หรือหากอวยพรแล้วเขาไม่รับ เดี๋ยวคำอวยพรนั้นก็จะกลับมาหาคุณเอง

4. อย่ าไปจงเกลี ยดจงชั งเขาเลย

ใครไม่ชอบเราก็อย่ าไปอะไรกับเขา ไม่งั้นคุณเองนั่นแหละ อาจจะกลายเป็นคนน่ารังเกี ยจเอง ให้อภัยพวกเขาดีกว่า

อวยพรให้เค้าจากใจ มีน้ำใจและมอบความรักให้แก่พวกเขาดีกว่า

5. จงเมินเฉยใส่ซะ

หากเค้าไม่ชอบ ไม่ว่าพูดอะไรหรือทำอะไรให้ พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดี

ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดของเขา ไม่ต้องเก็บมันมาคิด ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า

ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเห็นเองแหละ ว่าคุณแข็งแกร่ง ไม่มีใครทำอะไรได้

ขอขอบคุณ moomkao.blogspot