ข้อคิดคติเตือนใจ

10 คุณสมบัติภรรຍาที่ดี ที่สามีรักมาก

1.จะไม่ทำให้สามีลำบากใจ

ที่จะต้องเลือกระหว่างเธอ หรือครอบครัวของเขา ครอบครัวที่ว่านี้อาจจะหมายถึง แม่สามี ลูกติดจากการแต่งงานที่ผ่านมา บางทีที่สามีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนพี่น้องบ้าง ปล่อยเขาไปบ้างก็ดี ไม่ควรนำมาเป็นข้อที่ทำให้เขาต้องเลือก

2.ภรรย าที่ดี บอกรักสามี เห็นคุณค่าของเขาในทุก ๆ วันเสมอ

3.ในสายตาของสามี

ภรรย าควรมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ และควรทำให้สามีมั่นใจในตัวเราด้วย ว่าเขาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดี อย่าคิดแต่ว่าผู้ชายควรเป็นช้างเท้าหน้า เพราะมันเป็นเหมือนสัญชาติญาณของเพ ศชายที่จะรู้สึกเช่นนี้

4.ภรรย าที่ดี จงให้เกียรติสามีเสมอ

มีความเข้าใจในธรรมชาติของสามีเสมอ ในข้อที่ว่าผู้ชายนั้นเป็นเพ ศที่ชอบแก้ไขปัญหา ภรรย าจงรู้ไว้ ว่าสามีนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าฟังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องการหาวิธีแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ

5.ภรรย าที่ดีจะทำให้สามีรับรู้ โดยไม่เอ่ยปากว่า สามีของเธอนั้นยังดูมีเสน่ห์และมีแร งดึงดูดทางเพ ศ สำหรับเธอ

6.ภรรย าที่ดีจะไม่พย าย ามเปลี่ยนสามีของตน ให้กลายเป็นผู้ชายสมบูรณ์ไปทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่เธอต้องการ

7.ภรรย าควรมีเวลาให้สามีในเสมอ

ถึงแม้บางวันอาจมีเวลาน้อยไปบ้าง แต่ก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเวลาให้เขาเสมอ สำหรับคู่ชีวิตคุณ

8.ภรรย าที่ดีควรดูแลสามี และเลี่ ยงการทะเล าะกัน

ไม่พูดถึงสามีในแง่ลบ ต่อหน้าคนอื่น ลูก ๆ ญาติ ๆ เพื่อนร่วมงาน ปัญหาของคู่รักนั้นควรเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะแค่คนสองคน นอกจากว่า..คุณต้องการที่ปรึกษาคนอื่นมาช่วยคุณแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ แต่จะยังไงก็ตาม จำไว้เสมอว่า เพื่อนร่วมงานคุณ ไม่ใช่ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ของคุณหรอกนะ

9.ภรรย าที่ดีจะรับฟังความเห็นของสามี

ไม่จำเป็นว่าเธอจะต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สามีคิด อย่างน้อยๆ ภรรย าควรรับฟังสามีบ้าง เช่นเดียวกันกับที่เธอต้องการให้สามีรับฟังความเห็นของเธอ

10.ใส่ใจคนรอบข้าง และครอบครัว

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวสมัยใหม่ หรือจะก้าวหน้าแค่ไหน บทบาทของภรรย าก็ยังคงมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบที่ไม่เปลี่ยนแปลง