ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ความต่าง ระหว่าง “รักกับหลง” ใครมีรักดีๆก็ของให้รักกันมากๆ

หากใครมีความรักอยู่แล้วขอให้มีความสุขกับความรักมากๆ วันนี้มีเรื่องดีๆ อย ากเพื่อนๆ ให้อ่ านกันจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่คืออะไรกัน

รัก คือ การทำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบด้วยความ “เต็มใจ” เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขายิ้มได้ ทำให้เขามีความสุข หลง คือ การ “อย าก” ให้อีกฝ่ายทำสิ่งที่เราชอบ เพื่อที่เราจะได้ยิ้มได้

รัก คือ การ “สนับสนุน” เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เป็นแร งผลักดันให้ฝันของอีกฝ่ายเป็นจริง หลง คือ การต้องการให้อีกฝ่ายทำ “ตามใจฉัน” โดยไม่สนใจอะไร

รัก คือ การให้ “ความสบายใจ” เมื่ออยู่ใกล้ ไม่ต้องบังคับมาครอบครอง เพราะทั้งสองต่างอย ากเป็นของกันและกันเสมอ

รัก คือ การถามตนเองอยู่เสมอว่า จะทำยังไงให้เรา “ทั้งสอง” มีความสุข ให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่น หลง คือ การถามตัวเองว่า ฉันจะต้อง “ได้” อะไรจากเขา ฉันถึงจะมีความสุข ถึงจะสุขสบาย

รัก คือ การยอมรับใน “ตัวตน” ของผู้ที่เรารัก หลง คือ การคิดว่าตัวเองรักในตัวตนของเขา แต่ที่จริงๆแล้ว เรารัก “เปลื อก” ของเขามากกว่า

รัก คือ การ “ปรับปรุง” ข้อเสี ยของตนเองเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข (แต่เราต้องไม่ทุกข์ด้วยนะ) หลง คือ การบอกให้อีกฝ่าย “เปลี่ยนแปลง” เพื่อให้เรามีความสุขนั่นเอง

รัก คือ การ “ให้” โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน ในขณะเดียวกัน ผู้รับก็จะอย ากตอบแทนความรักหากได้มันมา หลง คือ การให้โดย “คาดหวัง” ว่าเขาจะต้องให้เราตอบแทน เมื่อเขาไม่ให้ตอบ เราก็เป็นทุ กข์

รัก คือ ความ “เข้าใจ” ในความไม่สมบูรณ์แบบของเขา หลง คือ ความ “ต้องการ” ให้เขาสมบูรณ์แบบที่เราวาดฝันไว้

รัก คือ การ “ปรับตัว” เข้าหากัน หลง คือ การ “อย าก” ให้อีกฝ่ายปรับตัวเขาหาเราอย่างเดียว

ที่มา น้ำแข็ง