ข้อคิดคติเตือนใจ

5 เหตุผล ว่าทำไมคนฉลาด จึงมักมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป

หลายคนอย ากรู้ว่า “ชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากสิ่งใด” ใช่ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยมิตรสหาย และครอบครัวหรือไม่ ผมเชื่อว่าคุณต้องรู้จักใครสักคน ที่คิดว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆ และคุณคงรู้ดีว่าคนเหล่านั้นมักจะมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนเอง เพราะอะไรกัน

1.อะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุข

หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร นักวิจั ยได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี และพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากๆระบุว่าพวกเขานั้นไม่ค่อย พึ ง พ อ ใ จ ต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนัก และยังพบว่ากลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ป ฏิ สั ม พั น ธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ ระบุว่าพวกเขานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย

2.คนฉลาด คือ ข้อยกเว้น

แต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้น กลับลดลงแบบเห็นได้ชัดในผู้ที่มี ไ อ คิ ว สู ง “โดยความหนาแน่นของประชากร ได้ส่งผລต่อคนฉลาด และคนฉลาดมีความพึง พอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนที่มี ไ อ คิ ว ต่ำกว่าถึง 2 เท่า” นั่นก็หมายความว่า ยิ่งคุณฉลาด ก็จะยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม แล้วจะมีความพึงพอใจกับชีวิตน้อยลง หากต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆ

3.คนฉลาดมักโฟกัสที่เป้าหมายระยะยๅว

คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม ก็เป็นเพราะพวกเขาชอบไปโฟกัสที่เป้าหมายในระยะยๅว พวกเขามีความสนใจและมีแຣงผลัпดันในการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่

เช่น เพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจ ระหว่างที่พวกเขาเดินตามความฝัน พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คน เพื่อโฟกัสไปที่งานและการสร้างฝันให้เป็นจริง

คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ เขาอาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวน ทำให้เขาเสีຢสมาธิในการที่จะก้าวไปให้ถึงฝัน ในทางกลับกันก็คือ มันก็ส่งผลต่อความสุขของเขาด้วยนั่นเอง

ในระหว่างที่กำลังเดินตามเป้าหมาย คนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝันของเขา แทนที่จะออกไปเทียวหรือพบปะกับเพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนหรอกนะ แต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นการรบกวนสมาธิมากกว่านั่นเอง

4.พัฒนาการที่แตกต่าง ของคนฉลาดในช่วงวิวัฒนาการของส ม อ ง

วิวัฒนาการของ ส ม อ ง มนุษย์ เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของบรรพบุรุษ ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้ๅสะวันนา เมื่อก่อนนั้นมนุษย์มีจำนวนประชากรที่น้อย ใช้ชีวิตแบบ ผู้ล่ๅ ผู้เก็บเกี่ยว ในสมัยนั้นจำเป็นต้อง ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับคนใกล้ชิดเพื่อความอยู่รอดของตน และการดำรงสืบไป

หากมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนไป และการ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก็เป็นไปอย่างง่าย คนฉลาดมักที่จะเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาต่างๆ มากมายในปัจจุบันนี้ได้มากกว่า นั่นก็หมายความว่า คนฉลาดมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับเหตุกๅรณ์ใหม่ๆ ง่ายขึ้น

ถ้าคุณฉลาด ก็จะยิ่งปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย แล้วยังสามารถผสมผสานสัญชๅตญๅณของบรรพบุรุษให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ นี่อาจจะเป็นเพราะคนฉลาดสามารถละทิ้ งความต้องการที่จะ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ในแบบของสังคมผู้ล่ๅ ผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือกจะใช้เวลาไปกับการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง

5.คนฉลาด มักจะเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ต่างจากคนทั่วไป

คนฉลาดจะให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคม เช่นเดียวกับคนทั่วๆ ไป ก็แค่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมๅก เมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้โดยคุ้มค่า ใช่ว่าพวกเขาไม่รักเพื่อนหรืออะไรหรอกนะ แค่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวที่ต้องก้าวไปให้ถึงไงล่ะ!

ที่มา sumrej