ข้อคิดคติเตือนใจ

15 สิ่ง ที่คนจิตใจเข้มแข็งพูดกับตัวเองทุกวัน ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ

1. พวกเขายินดีกับผู้อื่น

บ่อยครั้งที่พวกเขายินดีกับการประสบความสำเร็จของคนอื่น พวกเขาไม่คิดอิจฉ าใครหรอก การยินดีจากใจด้วยความจริงใจจะทำให้ได้กัลย ามิตรและพารท์เนอร์ดีๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

2. ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นใจ

พวกเขาไม่เสี ยเวลา คิดวกไป วนมา กับสิ่งที่เกิด ทำไมต้องเกิดกับเรา หรือรู้สึกผิ ดเสี ยใจมากจนไม่เป็นอันทำอะไร แต่เขาแค่เผชิญความจริง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีสติ

3. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

พวกเขาไม่ยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชีวิตเขา แ ย่ แน่นอน พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ และยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น  เขามีความคิดใหม่ๆ เสมอ ว่านี่เป็นโอกาสของชีวิตที่พวกเขาต้องผ่านมันไปให้ได้

4. เขาเชื่อมั่น

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขามีความหวังและเชื่อมั่นในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง พวกเขาไม่เคยหมดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น เมื่อความเชื่อเป็นตัวกำหนดทัศนคติ การกระทำและพฤติก ร ร มทุกอย่ างจึงเป็นไปตามความคิดของเรา

แล้วมันเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆ ปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม

5. พร้อมที่จะเสี่ ยง

เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และยินดีที่จะแบกรับความเสี่ ยงกับเรื่องใหม่ๆ โดยที่พวกเขาคิดทุกครั้งก่อนทำเสมอ แม้ว่าพร้อมที่จะเสี่ ยง แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นต้องไตร่ตรองอย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ

6. พวกเขาคิดทบทวนเสมอ

ในทุกๆ วัน พวกเขาคิดว่าวันนี้ได้ทำอะไรมาบ้าง วันนี้ทำอะไรสำเร็จบ้าง แล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรค จะสามารถข้ามผ่านได้อย่ างไร

7. ยอมรับในความ ล้ ม เ ห ล ว

เขาจะไม่ยอมแ พ้ ในโชคชะตา หลังจากที่พวกเขาล้ ม ลง พวกเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นในวันต่อไป เขารู้ว่าอะไรคือบทเรียน อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาล้ มลง และจะแก้ไขอย่างไรบ้าง

8. มีความสุขในทุกๆ สถานการณ์

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขายังคงยิ้มได้ และไม่ยอม สู ญ เ สี ย เวลากับเรื่องที่พวกเขาควบคุมไม่ได้

9. พวกเขามีความสุขกับการได้อยู่คนเดียว

การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแ ย่ เลย มันเป็นการดีด้วยซ้ำที่คุณจะมีเวลารู้จักตัวเองมากขึ้น เป็นวิถีที่คนเข้มแข็งมักปฎิบัติกัน

10. อยู่กับปัจจุบัน

จะไม่จมปลักอยู่กับอดีต ไม่โท ษใครๆ ไม่โท ษตัวเอง และพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองในการเริ่มต้มใหม่ พวกเขาใช้พลังงานทั้งหมดอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยไม่ได้สนใจอดีตและไม่พะวงมากถึงอนาคต ถ้าทำปัจจุบันเต็มที่แล้ว ทุกสิ่งอย่างในอนาคตก็จะดีตาม

11. ยอมรับอดีต

ยอมรับความผิ ดพล าดในอดีตเป็นบทเรียน ตั้งสติ และพวกเขาจะแก้ไข ทำให้ทุกอย่ างดีให้ขึ้น ไม่ทำอะไรที่ซ้ำเดิม พวกเขากล้าตัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตพวกเขาแ ย่ ลง แม้แต่ความสัมพันธ์ที่ผูกพันมานานก็ตาม

12. เป็นคนที่ตรงไปตรงมา

เขารู้จักความยุติธร ร ม เป็นคนแฟร์ๆในทุกเรื่องเสมอ เมื่อมีอะไรไม่สบายใจพวกเขาก็พูดออกมาตรงๆ ไม่ใช่ไปตัดพ้อทีหลัง

13. รู้จักการจัดการความคิดของตนเอง

พวกเขาจะไม่เสียเวลากับความคิด แ ย่ การคิดลบ พวกเขารู้วิธีการยับยั้งไม่ให้ตัวเองตกอยู่ใน ห ลุ ม พ ร างนั้น หากพวกเขากำลังรู้สึกแ ย่ ก็จะมีสติรู้ตัวและหาอย่างอื่นทำเลย

14. พวกเขารู้จักรอ

ทุกครั้งไม่ว่าทำอะไร ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ทันทีในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขารู้จักการอดทนรอ ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมช าติ

15. พวกเขาคิดบวก

ความคิดของพวกเขามีประสิทธิภาพ การเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น สิ่งดีๆกำลังจะมา ทำให้พวกเขาเห็นทางออกในทุกๆเรื่อง ไม่ว่ามันจะเ ล วร้ า ยสักแค่ไหน

ขอขอบคุณ สบายตา