ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้หญิงที่มีนิสัย ฉลาด แกร่ง เขาจะมี 3 ศรี

สตรียุคนี้ต้องมี “3 ศรี” หญิงคนใดมีครบ 3 ข้อ ก็ถือว่าคุณคือหญิงแกร่ง มีเสน่ มากมาย เหนือกาลเวลาเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ผู้ชายก็รักและค้นหา 3 ศรี นี้เสมอมา

1. มารศรี

ผู้หญิงยุคนี้ มีความงามทั้งรูปงาม จิตใจงาม หน้าตาเกลี้ยงเกลา แต่งกายมีรสนิยม มีกาลเทศะ พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนหวาน และมีสเน่ห์ที่ใครได้เห็นได้ใกล้ชิด ก็แอบชอบคุณ ถ้าเขาเป็นชาย แต่หากเขาเป็นหญิงละก็จะนับถือ ยกย่อง มีคุณเป็นต้นแบบชีวิตของเขา

2.ศักดิ์ศรี

ผู้หญิงยุคนี้แกร่ง และเก่งกล้าสามารถมากขึ้น ไม่อยู่เฉยๆ ให้ใครมาหาเลี้ยง แต่กลับรู้จักคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ลุกขึ้นมาสร้างศักดิ์ศรีให้ตัวเอง ถึงจะไม่มีใครอยู่เคียงข้าง แต่ก็ยังสตรองเอาชนะทุกปัญหาที่พบเจอได้

มีคำกล่าวว่า “มีเมียสวย มีงาม หรือจะสู้ มีเมียช่วยทำมาหากิน” อันนี้จริงที่สุด เมื่อคุณกำลังมีชีวิตเหมือนที่กล่าวมา จงเชื่อมัน จงยึดมั่น ในศักดิ์ศรีของตนไว้เถิด

3. ศรีเรือน

ครอบครัวนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่า จะเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเล็ก หรือแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หน้าที่ของเรานั้นคือ “แม่ศรีเรือน” นั่นเอง

แข็งแกร่ง งดงาม ดีงาม

เป็นแม่น้ำ…สร้างความชุ่มชื่น เย็นใจให้กับทุกคนในครอบครัว

เป็นคุณแม่…ที่เป็นต้นแบบให้บุตร

เป็นแม่บ้าน…ดูแลอาหารการกิน และดูแลสถานอาศัย

เป็นแม่ทั พ…จัดเตรียม วางแผนให้ทุกคนในบ้าน

ขอบคุณที่มา สบายตา