ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ลักษณะ หญิงแกร่ง สู้ชีวิต และเป็นเสาหลักครอบครัวได้

ผู้หญิงในปัจจุบันนี้มีความมั่นใจตัวเองมากขึ้น และที่สำคัญนั้น เธอมีความสามารถที่ไม่แพ้ผู้ชายแม้แต่น้อย

และหลายๆ คนที่ก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลมากมาย เมื่อเราอย ากประสบความสำเร็จบ้างนั้น เอาอุปนิสัยของเหล่า “ผู้หญิงที่เป็นผู้นำครอบครัวได้” มาปรับใช้กันสิ

1. ให้ความสำคัญกับครอบครัวของเธอ

จัดสรรเวลาให้กับงาน และครอบครัวอย่างไม่เสี ยสมดุลแม้แต่น้อย ทั้งนี้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวของเรา แ ต ก แ ย ก

2. มีความมั่นใจในตัวเองสูง

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเธอล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กัน คือความมั่นใจนี่แหละ การแสดงออกทั้งทางกริย า และท่าทางล้วนแต่เด่นชัด

3. ทำงานหนักกว่าใครเขา

คำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้อง อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าทำงานหนักหรอกนะ แต่จงทำงานอย่างชาญฉลาดและมีไหวพริบก็พอ

4. หมั่นพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

ผู้หญิงที่แกร่งเธอมีความสามารถที่ไม่แพ้ใครเลย แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะมาแล้ว

5. ไม่ยอมให้ใครมองว่าเธอ อ่อนแอ

เธอจะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรี ยบหรอกนะ พวกเธอจะคอยทำทุกๆ อย่าง ให้เท่ากับคนอื่นเขา

6. เธอจะมองว่าทุกวินาที นั้นมีค่า

บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง วางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน และเธอจะมีเป้าหมายระยะย าวไปจนถึงรายปี

7. เธอมีความเป็นผู้นำ

หากมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถให้เขายอมรับในตัวเรา บางครั้งเราอาจจะต้องทำงานหนักกว่าเขา เพื่อทำให้เขาดูว่าเราเป็นผู้นำเขาได้

8. หาเงินเก่งและบริหารเงินเป็น

พวกเธอมักจะโฟกัสกับร ายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงไป นำเงินไปลงทุ นสิ่งที่มีประโยชน์ และไม่ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9. เธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็น ที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเหมือนนางฟ้าเสมอไป แค่เป็นคนที่มีเสน่ห์ ธรรมดาๆ และมีบุคลิกภาพที่ดีก็พอแล้ว

10. ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัว อิ จ ฉ า ผู้หญิงคนอื่น เธอไม่กลั วหรอก ว่าใครจะมาก้าวหน้าเกินตัวเอง แต่กลับกัน เธอจะส่งเสริมต่างหากล่ะ