ข้อคิดคติเตือนใจ

9 วิธี ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่มีความสุขมาก

การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่มีความสุขมาก

1. จงอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วจะพบกับ คุณค่าของชีวิต ที่จะมีเพียงคำว่า สะอาด สว่าง และสงบ

2. จงอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักแบบไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิ ด หวัง ความ แ ค้ น ความเสี ยใจ เหมือนที่คุณเคยผ่านมา

3. จงอยู่ด้วยการสะสมความดีและบุญกุศลให้มากขึ้นโดยต่อเนื่อง คุณจะพบว่า ชีวิตของคนเรา มีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

4. จงอยู่ด้วยการรู้จักตัวเองมากกว่ารู้จักใครๆ คุณจะได้รู้ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

5. จงอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง คุณจะได้พบว่า คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นต่อไป เพราะความอ ย า กและ ค ว า ม โ ล ภนั้น

6. จงอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่า จิตของคุณได้รับการปล่อยวางโดยแท้จริง และจะไม่คาดหวังกับสิ่งใด มากเกินไป

7. จงอยู่อย่างเป็นผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วจะพบกับ ความสุขลึกๆ ที่เป็น ย า อายุวัฒนะจากการให้

8. จงอยู่กับปัจจุบัน อดีตเป็นประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด คุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากกว่าที่เคย อย่างเห็นได้ชัด

9. จงอยู่ด้วย การให้อภัย คุณจะได้รู้ว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสอยู่เสมอ ไม่ป ว ด ร้ า ว กับอดีต ที่เคยผ่านมาแล้ว

ขอขอบคุณ junjaonews