ข้อคิดคติเตือนใจ

8 ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน (แล้วคุณจะรู้สึกดีกับชีวิต)

8 ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน (แล้วคุณจะรู้สึกดีกับชีวิต)

1.ใช้เหตุผลในการซื้อ ไม่ตามใจตัวเองเกินไป เวลาจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัด และรู้จักค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์

2 มีภูมิต้านทานต่อความลำบาก คนจนมีความอดทนสูงกว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลัวว่าชีวิตจะเจอความย ากลำบากสักแค่ไหนเพราะเราต้อง กั ด ฟั น สู้แบบเดินหน้า ไม่ท้อถอยง่ายๆ

3. รู้จักความหิว เพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพย าย าม ทำให้ไม่อย ากกลับไปจนอีก มันทำให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้นและอย าก ถี บ ตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

4 ความจนเป็นแร ง ผลักดันทำให้คุณมีกำลังใจในการ ไ ล่ ล่ า เป้าหมาย และเพื่อพัฒนาตัวเอง เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครเขา จึงทำให้เราต้องกระตือรืิอร้นทำสิ่งต่างๆ เสมือนเป็นการสร้างแร ง ผลักดันให้เราทำทุกอย่ างให้ประสบความสำเร็จด้วยเราเอง

5 ต้องพย าย ามทำทุกอย่ างด้วยตนเอง ตั้งแต่เด็ กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวก็ทำเป็นทุกอย่าง ใครว่าจ้ างให้งานอะไรทำ ทำให้เราขยันทำให้เราไม่หยุดนิ่งและหาโอกาสใน ต้ น ทุ น ที่ต่ำ เพื่อทำให้อนาคตของเรานั้นดีขึ้น

6 ความจนทำให้คุณตัวเล็ก เพราะมันทำให้คุณนั้น เข้ากับคนได้ทุกประเภทได้ง่าย จะรวย ไม่ว่าจะดี ก็เข้าได้ โดยที่ไม่แบ่ ง ชั้นชนเลย

7. รู้จัก ซ่อม มากกว่า ซื้อ คนส่วนใหญ่เมื่อของพัง มักเลือกที่จะซื้อใหม่มากกว่านำไปซ่อมแต่คนจนจะมีนิสัยรู้จักใช้
จะซื้ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้องคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดี อย่ างรอบคอบเสมอและใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

8 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้ น ร น คนจนต้องดิ้ น ร น ทุกวิถีทาง เพื่อเอาตัวรอดจากความย ากลำบากให้ได้ และไม่กลับไปจนเหมือนเดิม

ถ้าเป็นคนจนที่คิดได้ แล้วเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรค หนักหนาเพียงใด ก็ผ่านไปได้เสมอ จงเห็นคุณค่าของความจน ดีกว่ามองกันที่ภายนอก ขอบคุณความจนที่แสนจะยิ่งใหญ่

ขอขอบคุณ seng-ped