ความเชื่อ-ดวง

เลือпก้อนหิน 1 ก้อน ที่สะดุดตา บอпถึงนิสัยที่เป็นคุณได้

เลือก 1

หากเลือกก้อนนี้ แสดงว่า เป็นคนที่ตรงไปตรงมา นิ่งๆ ฉะนั้นคนที่รู้จักคุณแรกๆ อาจรู้สึกถึงระยะห่าง ความรู้สึกนิ่งเฉย และไม่มีใครกล้าที่จะเข้าหาคุณ

แต่หากเป็นคนที่รู้จักกับคุณมานาน เขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่นิสัยดี ซื่อตรงจริงใจ และเป็นธรรม หากพบกับเรื่องที่ไม่ ยุ ติ ธ ร ร ม เมื่อไหร่นั้น ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเสมอ เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่พูดตรงแต่ก็เพราะความหวังดีนั่นแหละ ไม่คิดที่จะทำร้ า ยใครเลย

เลือก 2

เป็นคนคุยเก่ง มีความเป็นมิตร ไม่ว่าจะอายุ 3 ขวบหรือ 70ปีก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้เสมอ หรือจะเป็นคนที่ต่างอาชีพ อายุ แค่คุยกันสักพักก็สามารถที่จะสนิทกับเขาได้ ไม่ว่าเพื่อนจะมีปัญหา คุณก็เต็มใจที่จะช่วย จนบางครั้งก็ไปช่วยเหลือจนเกินจำเป็น สุดท้ายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนต้องการหรือเพื่อนของคุณต้องการกันแน่นะ

เลือก 3

เป็นคนโอนอ่อนตามเพื่อนๆ เป็นคนที่อะไรๆ ก็ได้ ไม่เลือกมาก ไม่เลือกกิน ร้านไหนอาหารรสชาติเป็นยังไงก็ไม่สามารถเปรี ยบเที ยบอะไรได้ เป็นคนไม่ช อ บแสดง ความเห็นอะไร

เมื่อถึงวันหยุดเวลาที่ไม่มีการนั ด หมาย ก็จะอยู่บ้านทั้งวัน หรือถ้ามีการไปไหนกับเพื่อนคุณก็มักต้องเป็นคนขับรับส่งพวกเขาตลอด

เลือก 4

เป็นที่กลัวความลำบาก แม้ว่าคุณจะรู้สึกหิว กลางดึกคุณก็ยังเลือกที่จะไม่ออกไปไหน และในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆ

คุณก็จะต้องรีบไปลองด้วยตนเอง ส่วนในเรื่องของความรัก คุณมักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก ทั้งที่จริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่โน้มน้าวเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าคุณ เป็นคนชอบวัตถุนิยม อีกทั้งยังใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย และรวมไปถึงการปล่อยวางไม่ได้อีกด้วย

เลือก 5

เป็นคนที่โรแมนติกอบอุ่น คุณสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กได้ทั้งวัน แต่ด้วยนิสัยเช่นนี้อาจทำให้คุณถูกเอาเปรี ยบได้ง่าย แม้สุดท้ายคุณจะสามารถจัดการมันได้ก็ตาม

แต่ครั้งต่อไปจงเลือกที่จะเชื่อใจคนอื่นอย่ างถูกวิธีและเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองให้มาก ความรักก็เหมือนกัน เมื่อคุณได้พบกับคนที่คุณชอบก็อย่ าไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นให้มากนัก คุณจะต้องรอบคอบกับสิ่งเหล่านั้นให้มากกว่านี้