ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี การเป็น “ที่รักของคนรอบข้าง” ทำได้ไม่ยๅกเลย

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนต้องการ จะเป็นที่รักของคนรอบข้างทั้งนั้น อย ากทำอะไรให้ประทับใจ ให้มีความสุข ลอง 10 วิธี นี้ดู บางที สิ่งที่เพื่อนๆได้อ่ านไปมันอาจจะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยที่คิดไม่ถึง แต่สิ่งเล็กๆนี่แหละ หากคิดดีๆอาจจะทำให้คนรอบข้างรักคุณมากขึ้นก็ได้

1. หัดชอบคนอื่นบ้าง

คนบางคนเกลี ย ด ใครต่อใครได้ไวมาก ลองหัดชอบคนอื่นจนกลายเป็นนิสัยดีมั้ย ชอบที่เขาคิดอย่างนี้ ชอบที่เขาเป็นอย่างนั้น พึงจำคติประจำใจเอาไว้ให้ตลอดว่า ฉันไม่เคยพบกับบุคคล ที่ฉันไม่รู้สึกชอบเลย

2. จำชื่อเขาให้ได้

หากยังจำชื่อใครต่อใครไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ค่อยให้ความสำคัญในตัวเขานัก คุณรู้มั้ยว่า ชื่อคนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความรู้สึกของคนเราเป็นอย่างมาก จำชื่อเขาให้ได้ และเรียกให้ถูกนะ

3. วางตัวสบายๆ ได้หรือเปล่า

จงเป็นคนที่วางตัวสบายๆเพื่อผู้อื่นจะได้ไม่รู้สึกเครี ย ด เมื่อต้องอยู่ใกล้ๆ จงเป็นกันเอง อย่าถือตัว เพราะมันจะน่า รำ ค า ญ คนอื่นจะไม่กล้า เข้าหาคุณ

4. มีนิสัยง่ายๆ

นิสัยง่ายๆ มันคนละเรื่องกับ มักง่าย ถ้าคุณเป็นคนง่ายๆ มีความยืดหยุ่น และรู้จักผ่อนอารมณ์ของคุณ

คนง่ายๆ มักยอมรับและเข้าใจได้แม้กับคนที่น่า รำ ค า ญ ที่สุด ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้กับคนที่อารมณ์คงที่ ยืดหยุ่น และถือสาใครต่อใครน้อยมาก เพราะบางครั้ง เราก็ไม่รู้หรอกว่า ตัวเราเองมีอะไรที่น่ารำค าญบ้าง ง่ายๆเลยนะ วางใจ ไม่ถือสากันนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว

5. จงรู้จักทักทาย

การทักทายใครต่อใครก่อน เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งเลยล่ะ สะท้อนให้เห็นความมีมิตรจิตมิตรใจ ทำให้เขารู้สึกดีว่าได้รับการใส่ใจ มีคนให้ความสำคัญกับเขานั่นเอง

6. ทิ้งมันไป นิสัย แ ย่ ๆ

บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่า เรามีนิสัยอะไรที่เป็นข้อ บ ก พ ร่ อ ง อยู่ในตัวบ้าง การที่ฟังจากคนรอบข้าง จะช่วยให้เรารู้ หากเรารู้แล้ว เรามีหน้าที่ต้องปรับนิสัยที่ทำให้คนอื่นตั้งเป็นข้อรั ง เ กี ย จ ออกไป ถึงนิสัยบางอย่างของนั้น อาจมีอยู่หรือทำไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวมาตลอดก็ตาม

7. อย่าอวดตนเอง

ไม่แสดงว่าคุณรู้อะไรๆ ไปหมดเสี ยทุกเรื่อง ไม่มีใครอย ากจะชอบพอกับคนที่ฉลาดไปทุกเรื่องหรอก บางเรื่องเขาก็อย ากฉลาดบ้างเหมือนกัน ฉะนั้นโปรดวางตัวตามธรรมช าติ ถ่อมตน และจงสุภาพตามกาลเทศะ

8. จงพย าย ามแก้ไขความเข้าใจผิ ด

คุณอาจเคยมองใครในแง่ร้ ายๆ ไปบ้าง คุณอาจเคย ถือสา การกระทำของเขา เมื่อคุณมีเวลา จงพย าย ามแก้ไขความเข้าใจผิ ด หรือความถือสาที่มี

รวมทั้งที่กำลังมีอยู่ ให้หมดไป มิตรภาพไม่อาจก่อเกิดหรือ ง อ ก งามได้ ท่ามกลางความระแ ว ง นั้น จงลบความหม อ ง ใจ ความไม่ช อ บ ใจ และความเจ็ บใจให้หมด แล้วคุณจะเป็นคนน่ารัก ที่ไม่มีใครผูกใจเจ็ บอีกต่อไป

9. จงมีนิสัยร่าเริง

เพื่อคนทั้งหลาย จะได้ชอบอยู่ใกล้ และชอบในความร่าเริงที่คุณมี แล้วคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งดีๆจากคนเหล่านี้ เมื่อได้พูดคุยกับเขา

10. จงชมเชยให้เป็น

ไม่ละทิ้ งโอกาสที่จะกล่าวคำชมเชย เมื่อใครคนหนึ่งใกล้ๆ ตัวคุณ ได้ทำในสิ่งที่ดีๆ เป็นแบบอยางต่อคนอื่น และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องรู้จักแสดงความเข้าใจ ในความทุ กข์ร้อนและความผิ ดหวังของพวกเขาด้วย ง่ายๆ คือ หัดเป็นคนมี หัวใจ บ้าง

ไม่ย ากเลยใช่ไหมล่ะ กับการที่เราจะทำให้คนรอบข้างนั้น สนใจและรักคุณมากขึ้น เมื่ออย ากจะได้ความรักจากใครก็จงให้ความรักกับเขาก่อนนะ

ขอขอบคุณ mthai