ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เปลี่ยนตัวเองให้ดูดีในสายตาใครๆ

1. อย่าเห็นแก่ตัว

ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง นึกถึงใครนอกจากตัวเรา คนเห็นแก่ตัวถือว่ามีชีวิตอยู่ก็ไ ร้ ค่า ถ้าไม่รู้จักใจกว้าง หรือทำเพื่อคนอื่น ไม่ช้าโลกจะเอาทุกอย่ างที่มีไปหมด

2. อย่าดีน้อย อย่าเ ล ว มากไป

ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเพอร์เฟคต์ เอาแค่อย่ าดีน้อยไป มีข้อดีอยู่บ้างเป็นพอ และอย่ า เ ล ว มากไป มีข้อเสี ยนิดหน่อยเป็นพอ แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดี ลดความ เ ล ว ค่อยเป็นค่อยไป แค่ได้เห็นสิ่งที่ดีกว่าของตัวเองก่อน ก็ไม่เสี ยช าติเกิดแล้วนะ

3. อย่า ห ม ก มุ่ น กับความรัก

มีความรัก แต่ไม่มี ดี ไม่มีค่า ไม่มีอะไรเลย อ ย า กได้ความรักดีๆ ทำชีวิตตัวเองให้ดีก่อน อ ย า กได้คนรักดีๆ ทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อน หยุดดิ้ น ร น แสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าในสายตาใคร เพราะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูก ทิ้ ง ข ว้ า ง

4. อย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รัก ไม่เห็นค่า ช่างเขา จะแคร์ ทำไม อย่าไปใส่ใจเลย คนดีๆ บนโลกมีอีกตั้งเยอะ รอเพชรเจียระไนเลอค่า ปล่อยเศษขิ้ฝุ่น ไ ร้ ค่าไป จำไว้ อ ย า กให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเองก่อน

5. อย่าคิดลบ

ถ้าคิดลบ ชีวิตจะแ ย่ ไปหมดทุกเรื่อง ไม่มีทางได้ดี ชีวิตจะห่ ว ย แ ต ก โลกจะ โ ห ด ร้ า ย เลิกเป็นคนคิดลบ ไม่เคยคิดเชิงสร้างสรรค์ เอะอะก็คิดเชิง ทำ ล า ย  เพราะสุดท้ายเรานี่แหละ จะทำล ายตัวเอง

6. อย่าขิ้ขลาด

คนขิ้ขลาดจะไม่ได้ทำอะไรในช าตินี้ อ ย า กทำอะไรไม่ใช่ไม่กลั ว แต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลั ว อย่ ามัวแต่ฟังคนขิ้ขลาดบอกไม่ให้ทำ เพราะสุดท้ายจะเป็นขิ้แพ้เหมือนคนบอก ดูคนกล้าคิด กล้าทำ ดูเขาเป็นตัวอย่ างจะดีกว่านะ

7. อย่าอยู่แบบ ห่ ว ย ๆ

ถ้ารู้ตัวว่าห่ วย ทำอะไรไม่ได้สักอย่ าง อย่ าทนกับตัวเอง ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเลย ทำให้เป็น ทำให้เก่ง จะได้เลิก ส ม เ พ ช ตัวเองและมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

8. อย่า อวดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่ เดินไปเดินมา ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น คนเก่งจริงต้องพูดน้อย ทำมาก อวดให้น้อย เรียนรู้ให้มาก ผลงานมาก ถ้าเจ๋งไม่จริง ลดความหลงตัวเองลงมา เพิ่มการพัฒนาเข้าไป อย่ าทำให้คนเขา ห มั่ น ไ ส้

9. อย่า ไ ร้ สาระ

อะไรไม่มีประโยชน์ ไม่สำคัญ ไม่ต้องทำ เล่นโซเชียล หากไม่ได้ความรู้ หรือเงิน หรือโอกาสในชีวิต เลิกเล่น เสี ยงาน เสี ยเวลา เลิกคุย

10. ไม่ทำตัว ไ ร้ ค่ า วันๆ

ไม่ทำอะไรเลย เฉื่อยชา ต้องขยันกระตือรือร้นทำงาน ยุ่งตลอดเวลา อย่ าเกิดมาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตรกโลก แล้วชีวิตสั้นเดี๋ยวก็ลาจาก ทำตัวเองให้มีค่าจะดีกว่า หรือไม่มีค่าเลยสุดท้าย จำไว้ มนุษย์จะไม่ มีค่า จนกว่าจะสร้างค่าให้ตัวเอง หากไม่ทำอะไรเลย จงอย่ าเข้าใจผิ ดคิดว่าตัวเองมี

ขอขอบคุณ verrysmilejung