ความเชื่อ-ดวง

ความຍาวของนิ้ว สื่อถึงนิสัยของเราได้

นิ้วมือของเรานั้นมีความย าวแต่ละนิ้วที่สัมพันธ์ต่างกันออกไป และความย าวนิ้วยังสามารถสื่อถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคลได้ด้วย และเรามีแบบทดส อ บ ให้สาวๆ ได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงจาการวัดความย าวของนิ้วนางและนิ้วก้อยกัน หากพร้อมแล้วก็ไป ดู กั นเลย

กางฝ่ามือซ้าย และหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง ใช้ระดับเส้นข้อบนสุดของนิ้วนางเป็นตัววัดระดับความย าวของนิ้วก้อย ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ระดับ คือ ก, ข,ค ดูซิว่านิ้วนางและนิ้วก้อยของเราอยู่ในกลุ่มไหนกัน พอเลือกกลุ่มได้แล้วก็ไปดูคำตอบกัน

ก. ปลายนิ้วก้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อแรกของนิ้วนาง

ถ้าได้คำตอบตรงกับรูปภาพ ก. ก็คือคุณๆ ทั้งหลายเป็นคนที่ดูเป็นมิตร สบายๆ อบอุ่น เป็นตัวของตัวเอง อัธย าศัยดี หัวเราะเฮฮาต่อหน้าผู้คน แต่ภายใต้เสี ยงหัวเราะนั้น ลึกๆ แล้วมีความเหงาอยู่ในใจ บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกกว้างอย่างโดดเดี่ยว และมักจะแบกความเหงาไว้คนเดียว และด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนประเภทนี้จึงเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูงมาก ภายนอกดูเห็น อ ก เห็นใจ แคร์ความรู้สึกผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ลึกๆ กลับเป็นคนแอบขิ้อาย กลัวความล้ ม เ ห ล ว แต่ถึงอย่างนั้นก็พร้อมสู้สิ่งต่างๆเสมอ

ข. ปลายนิ้วก้อยสูงกว่าข้อนิ้วแรกของนิ้วนาง

ภาพ ข. สื่อได้ว่า คุณเป็นนักสู้ นักวางแผนที่ดี มักทำงานหนัก และยังเป็นคนใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย มักจะสื่ออารมณ์ภายในที่ซ่อนอยู่ผ่านทางสีหน้าแววตาอยู่ตลอด รู้จักบุญคุณคน ถ้าใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็จะพย าย ามตอบแทนกลับไปเสมอๆ ชอบที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ใครดีมาดีตอบ ใคร ร้ า ย ม า ร้ า ย กลับ เป็นนักสู้จากธรรมช าติอย่างแท้จริง

ค. ปลายนิ้วก้อยต่ำว่าระดับข้อแรกของนิ้วนาง

ภาพ ค. สื่อได้ว่า คุณเป็นคนโรแมนติก ใส่ใจคนรอบข้างทุกคนที่ตัวเองรัก ถ้าเจอกับบุคคลแปลกหน้ามักจะเงียบไม่ค่อยพูดจาใดใด จนกลายเป็นคนที่ดูเหมือนหยิ่ง ลึกๆ แล้วถ้าได้สนิทด้วยจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเลยล่ะ

ถ้ามีความสุขมักจะพูดตลอดเวลา พูดไม่ยอมหยุด แต่เมื่อคุณเศร้ าหรือไม่มีความสุขคุณจะแอบซ่อนตัวอยู่คนเดียวในมุมที่ใครก็เข้าไม่ถึง เก็บความรู้สึกเก่ง และมักจะเปิ ด เ ผ ย เรื่องราวส่วนตัว

แ บ่ ง ปั น ความสุขและทุ กข์ให้กับคนที่ใกล้ชิดเท่านั้น จนดูเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็ง แต่นั่นกลับทำให้คนรอบข้างเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ย าก

เป็นไงบ้างล่ะ ตรงกับนิสัยลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในกันบ้างไหม ล อ ง ไ ป เ ล่ น กับเพื่อน กับแฟนดู บางทีเราอาจจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้นะ จะได้ปรับตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ

ขอขอบคุณ sundaymore