ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ แยпให้ออกระหว่าง รัก หรือ หลง

1 รัก คือ การ “สนับสนุน” เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ส่งเสริมให้ฝันของอีกฝ่ายเป็นจริง

หลง คือ การอยๅกให้อีกฝ่ายทำ “ตามใจเรา” โดยไม่สนว่าเขาจะอยๅกทำหรือไม่

2 รัก คือ ความ “ปรารถนาดี” ต่ออีกฝ่าย อยๅกให้อีกฝ่ายมีความสุข

หลง คือ ความปรารถนา “อยๅก” ให้อีกฝ่ายทำให้เรานั้นมีความสุข

3 รัก คือ การให้ “ความสบายใจ” เมื่ออยู่ใกล้ไม่ต้อง บั ง คั บ มาครอบครอง เพราะทั้งสองต่างก็อยๅกเป็นของกันและกัน

หลง คือ การอยๅกเป็น “เจ้าข้าวเจ้าของ” อยๅกให้เขามา เป็นของๆเรา

4 รัก คือ การถามตนเองเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เรา “ทั้งสอง” มีความสุข

ให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่น ดำเนินไปด้วยดี

หลง คือ การถามตัวเองว่าฉันจะต้อง “ได้” อะไรจากเขา จึงจะมีความสุข

5 รัก คือ การยอมรับใน “ตัวตน” ของคนที่เรารัก

หลงคือ การคิดว่าตัวเองรักในตัวตนของเขา เอาจริงๆแล้วเรารัก “เ ป ลื อ ก” ของเขามากกว่า

6 รัก คือ การทำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบด้วยความ “เต็มใจ” เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขายิ้มได้

หลง คือการ “อยๅก” ให้อีกฝ่ายทำสิ่งที่เราชอบเพื่อที่เราจะยิ้มได้

7 รัก คือ การ “ปรับปรุง” ข้อเสี ยของตัวเราเองเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข (แต่เราต้องไม่ทุ กข์นะ ไม่งั้นเปลี่ยนไปไม่นานเราก็จะกลับมาเป็นคนเดิม )

หลง คือ การบอ กให้อีกฝ่าย “เปลี่ยนแปลง” ตัวเอง เพื่อเราจะได้มีความสุข

8 รัก คือ ความ “เข้าใจ” ในความไม่ สมบูรณ์แบบของเขา

หลง คือ ความ “ต้องการ” ให้เขาสมบูรณ์แบบตามที่เราวาดเอาไว้

9 รัก คือ การ “ปรับตัว” เข้าหากันทั้งสองฝ่าย

หลง คือ การ “อยๅก” ให้อีกฝ่ายปรับตัวเขาตนเอง

10 รัก คือ การ “ให้” โดยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนเลย ในขณะเดียวกัน

ผู้รับก็จะอยๅกตอบแทนความรักหากได้มันมา ดังนั้น ถ้าได้คบคนที่มี จ ริ ต ที่เหมือนกันจะอยู่กันได้นานกว่าคนที่มีความคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน

หลง คือ การให้แบบ “คาดหวัง” ว่าเขาจะต้องให้เราตอบแทน ถ้าเขาไม่ให้ตอบเราก็เป็นทุпข์