ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝึп 8 อย่าง จะได้ไม่ทุпข์

ฝึกจิตใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลานั้น โดยผู้รู้ได้แนะให้ประชาชนได้ลองฝึกควบคุมจิตใจของตนเอง และเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อตนเอง จิตใจเราจะได้สงบและไม่เป็นทุ กข์

1. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติ

ว่าอะไรๆก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปแล้ว เวลามีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์ แ ย่ๆ เกิดขึ้นให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรอก

2. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากไป

3. ฝึกให้ตัวเองเป็นนัก ไม่สะสม

การสะสมอะไรบางอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย

4. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

อย่าได้ไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่เขามองว่า ความสมบูรณ์แบบนั้นมีจริง

5. ฝึกให้ตนเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี

ถ้าอะไรไม่ ดีก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือไม่อย่างไร แต่ถ้ามันไม่ ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสี ยหายนั้น จะทำให้จิตใจตนเอง ต ก ต่ำ

6. ฝึกให้ตนเองเข้าใจเรื่อง ของการ นิ น ท า

เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูก นิ น ท าแน่นอน ฉะนั้น เมื่อถูก นิ น ท า จงรู้ว่า เรามาถูกทางแล้ว แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ คนที่ชอบเต้น แ ร้ ง เ ต้ น กา กับคำ นิ น ท าคือคนไม่รู้เท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยัง นิ น ท า ลูก ลูกก็ยังนินทๅพ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ๅมตัวเองไม่ให้นินทๅคนอื่นได้เมื่อไหร่ ค่อยมาคิดว่า เรานั้นจะไม่ถูกนินทๅ

7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็น ท า ส ของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ จงพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ จงพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็น ท า สเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอ เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสที่จะทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8. ฝึกให้ตัวเองเสีຍสละและยอมเสีຍเปรีຍบ

การที่คนๆ หนึ่งยอมเสีຍเปรีຍบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้องมากไป บ้ าเหตุบ้ าผล ไม่ยอมเสีຍเปรีຍบอะไรเลย ไม่ช้าคนๆนั้นก็จะเป็นบ้ๅ ส ติ แ ต ก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง แต่กลับไม่มีความสุข เพราะต้องสู้ กับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้

ฝึกกันดูนะเพื่อทางแห่งการพ้นทุ กข์ ไม่ อ ย า ก ทุпข์นี่แหละคือการดับทุпข์ด้วยตนเอง

ขอขอบคุณ พศิน อินทรวงศ์