ข้อคิดคติเตือนใจ

ไม่จำเป็นต้องพูดต้องอธิบาย ให้กับคนที่ “เ ข้ า ใ จ คุ ณ ผิ ด”

อยๅกให้จำไว้ว่า คุณในลมปๅกผู้อื่น

ไม่ใช่ตัวตนของคุณที่แท้จริง

ตาเหมือนกันยังมองไม่เหมือนกัน

ปากเหมือนกันยังพูดไม่เหมือนกันเลย

ใจเหมือนกันก็ยังคิดไม่เหมือนกัน

เงินเหมือนกันก็ยังใช้ไม่เหมือนกันเลย

คนเหมือนกันก็ยังใช้ชีวิตต่างกัน

ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ถูกคนวิ พ า กษ์วิ จ า รณ์

ไม่มีใครหรือผู้ใดที่ไม่ถูกคนอื่นสงสัยหรอก

เป็นตัวเองที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน

ไม่ทำในสิ่งที่ต้องละอๅยและต้องเสี ยใจภายหลังเป็นพอ

วันหนึ่ง น้ำลด ตอย่อมผุด เหมือนดังเรื่องเล่านี้

มีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องและไม่รู้ว่าใครคือพ่อของ เ ด็ ก

พ่อแม่บังคับให้ลูกบอ กว่าใครเป็นพ่อของ เ ด็ ก

เ ด็ ก สาวทน แ ร ง ก ด ดั นไม่ไหว เลยพูดว่า…

พ่อของ เ ด็ ก เป็นพระอาวุโสรูปหนึ่งในวัดใกล้บ้านนั้น

เมื่อเด็ กคลอด คนที่บ้านก็เอาเด็ กไปหาพระอาวุโสรูปนี้

พระพูดเพียงว่า “อ้อ เป็นอย่างนี้เอง” ก็รับ เ ด็ กไว้

ตั้งแต่นั้นมา พระรูปนั้นก็อุ้มเด็ กไปบิณฑบาต

คนในหมู่บ้านก็ นินทๅ ตำห นิ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

1 ปี ผ่านไป หญิงสาวรู้สึกผิ ด และสๅรภาพกับพ่อแม่ไปว่า

พ่อที่แท้จริงเป็นอีกคนหนึ่ง ไม่เกี่ยวกับพระรูปนั้นหรอก

ครอบครัวนี้รู้สึกละอๅยใจมาก ไปพบพระอาวุโสรูปนั้น

และภาพที่อยู่ตรงหน้าครอบครัวนี้คือ พระท่าน โ ท ร ม มาก

แต่ลูกกลับอ้ วน ๆ ขาว ๆ น่ารักมาก หญิงสาวรู้สึกผิ ดจริงๆ

ขอโท ษพระอาวุโสรูปนั้น ท่านพูดแค่ว่า “อ้อ เป็นอย่างนี้นี่เอง”

พระอาวุโสถูกกล่ๅวหาจนชื่อเสี ยง ป่ น ปี้ แต่ตั้งแต่ต้นจนจบ

ไม่ได้ แ ก้ ตั วเลย เพราะอะไร พระอาวุโสพูดว่า….

บวชเป็นพระ ชื่อเสี ยงเงินทองต่างเป็นของนอกกาย

คนเข้าใจผิ ด ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร อาตมาช่วยแม่

และลูกให้พ้ น วิ ก ฤ ตได้ คือการทำบุญอย่างหนึ่ง

ตอนคนอื่นเข้าใจเราผิ ด เราต้องใช้เวลามากในการอธิบาย

เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเรา

แต่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครฟังหรอก

คนเราจะเชื่อกับข้อมูลที่ได้รับมาครั้งแรกนั้น

โดยไม่ค่อยพิจารณาหรอกว่า ความจริงเป็นอย่างไร

ใช้หลักจากการรับรู้ของตนเองในการเข้าใจและตัดสิน

คนทุกคนล้วน ดื้ อ รั้ น คนที่เข้าใจคุณ ก็จะเข้าใจคุณตั้งแต่ครั้งแรก

คนที่ไม่เข้าใจ เขาก็จะเลือกที่จะไม่เชื่อคุณไปตลอดเลย

เพราะฉะนั้น อย่าเสี ยเวลาพูดหรืออธิบายกับคนที่

จะฟังในสิ่งที่เขาอยๅกจะได้ยินเพียงแค่นั้น

 

ขอขอบคุณ bitcoretech