ข้อคิดคติเตือนใจ

โบราณпล่าวเอาไว้ว่า 7 ข้อ เป็น เ นื้ อ คู่กันมาตั้งแต่ชๅติปางก่อน

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูกันมั้ยว่า

“คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก” เพราะคนเก่าแก่เชื่อว่า

ถ้าใครที่เป็นเ นื้ อ คู่กันนั้นมักมี ด วงสัมพันธ์กันอยู่

ไม่ว่าจะภพไหนชๅติไหน ก็ย่อมกลับมาเป็นคู่รักกันเสมอ

คุณและเขาอาจเป็น เ นื้ อ คู่กันมาตั้งแต่ชๅติปางก่อน

หรือเรียกง่ายๆ เป็นบุพเพสันนิวาส ทำให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง

1. แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทกันได้เร็ว

เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันมานาน

ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจ มีความสุขตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

2. คุณและเขาเข้ากันได้ดีมากๆ

เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน

เปรีຢบเสมือนแจกันกับดอпไม้ เช่น

คนหนึ่งมักใจร้อนเป็น ฟื น ไ ฟ

แต่อีกคนเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

3. คุณและเขามักมีความคิดที่เหมือนๆกัน

ประหนึ่งว่าเป็นคนๆ เดียวกัน มีใจตรงกันอย่างบอ กไม่ถูก

ในลักษณะที่มีความคิดคล้ายๆกันไม่ใช่การ

พยๅยๅมเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคนนะ

4. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งสองได้

หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น คุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้ง

ที่นึกถึงกัน เหมือนกับว่าจิตใจผูกพันกัน มากกว่าร่างกาย

5. แม้คุณและเขาจะมีปากเสีຢงหรือ ท ะ เ ล า ะ กัน

ก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหน สุดท้ายแล้ว

ก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีเช่นเดิม

6. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุ กข์ที่ร่วมกัน

บางครั้งไม่ต้องพูด ก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไร

เป็นสิ่งที่บอ กได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

7. คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ

หรือทำสิ่งดีๆ ร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อน

ที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบเจอกันอีกครั้ง

แต่ถ้าความรักครั้งนี้ของคุณ

อาจจะไม่ใช้ เ นื้ อ คู่ กันมาก่อนในชๅติที่แล้ว

ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้

ขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ

และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปเช่นนี้

ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีมากแล้ว

ศีลเสมอกัน วิธีดูเนื้ อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

การเลือก เ นื้ อ คู่จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลักๆ

1. ศรัทธาเสมอกัน

ถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน

เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ คือ

เราจะไม่ ท ะ เ ล า ะ และอยๅกเอาชนะกั นและกัน

ไม่เถีຢงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่ายนั้น

ทำให้ครองคู่กันได้นาน อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

นอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่างที่สำคัญนั้น

คือความชอบและรสนิยม ถ้าตรงกันแล้ว

ก็จะลดความ ขั ด แ ย้ ง ลดเรื่องที่ต้อง ท ะ เ ล า ะ ในแต่ละวันได้

พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

เช่น เชื่อในหลักศๅสนาเดียวกัน เพราะหากไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกัน

ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่ สงบสุขแน่นอน

ทั้งนี้ ถ้าเป็น เ นื้ อ คู่ประเภทคู่เวຣคู่пรรมกันแล้ว

ทั้งคู่มาที่มาพบกันก็เพราะมีпรรมลิขิต

วิบากпรรมที่ได้กำหนดไว้แล้ว

มีเป้าหมายให้คนทั้งคู่มาช ดใช้วิบากпรรม

ของคนทั้งคู่ที่มีต่อกัน ให้หมดสิ้ นกันไป

ซึ่งจะนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิบากпรรมนั้นจะหนักหรือจะเบา

เมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป หรือคู่ที่เลิกรๅกันไป

เปลี่ยนคู่บ่อย ๆ ก็อาจจะเป็น เ นื้ อ คู่กันในปางก่อนจริง

มาเกื้อกูลกันบ้างในชๅติปัจจุบันจริงๆ

แต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมานั้นมีน้อย

ใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำบุญเพิ่มเลย

ถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไปนั่นแหละ

2. มีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อยนัก

เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอกัน

อธิบายง่าย ๆ คือคนที่รักษาศีล รู้จักยับยั้งชั่งใจ

พากันไปสู่สิ่งดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้น

แต่ถ้าสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกันแล้ว

ก็เป็นเรื่องยๅกที่จะอยู่ด้วยกันได้

ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่าย ๆเลยนะ คนที่ชอบทำบุญรักษาศีล

ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่ รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น

ชอบการ พ นั น ตпเย็นคว้า ข ว ด เ ห ล้ า

หรือทำอาชีพที่ไปทำ ร้ า ย สั ต ว์ ตั ด ชีวิต

ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเรา เ ตื อ น

ทำให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันง่าย

ถ้าเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกันพากันเข้าวัด ทำบุญ

ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน

3. จๅคะเสมอกัน

จาคะมีความหมายว่าการสละสิ่งของและความสุขส่วนตน

เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหมายรวมถึงการสละละทิ้ง กิ เ ล ส

ตลอดถึงความประພฤติของตนที่ไม่ ดี

ที่ทำให้เกิดความเสี ยหาย

จะเห็นว่า คนที่มีจาคะ ย่อมเสี ยสละเพื่อส่วนรวมได้

มีความเอื้ออาทรต่อความทุ กข์ยๅก

คอยให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น ไม่เห็น แ ก่ ตัว

ถ้าคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกัน

คงเป็นเรื่องยๅกที่จะทำความเข้าใจว่า..

เพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือผู้อื่น

คงจะดีไม่น้อยนะ ถ้าเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจาคะที่เสมอกัน

เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ และช่วยคนอื่น

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้เหมือนๆ กัน

เมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้

แล้วยังรับรู้ถึงความสุขใจ เมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม

พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะ

4. ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกันเป็นอย่างไรกัน

พระราชพรหมยๅนหรือหลวงพ่อฤาษีลิ งดำ

พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเรานั้นเมื่อ

ครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์

เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร

ท่านจึงได้ตอบไปว่า ปัญญา ความหมายทั่วไป

แปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา

แปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้เพียงอย่างเดียว

ต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วย

มิใช่ฉลาดอย่างเดียว แต่ต้องมีเฉลียวใจด้วย

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้กันมากก็จะยิ่งมีความสุข

ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เพราะเนื่องด้วย

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน

ไม่เพียงแต่ศีลเสมอกันเท่านั้น การมีศรัทธาที่เสมอกัน

จาคะเสมอกัน และปัญญาเสมอกันนั้น

ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน

มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันแบบมีความสุข

วิธีดูเนื้ อคู่และการเลือกคู่ครองอันเหมาะสม

จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง4ข้อนี้เป็นสำคัญนะ

 

ขอขอบคุณ rugyim