ข้อคิดคติเตือนใจ

ให้อภัยแต่ไม่ได้ให้โอกาส ยกโທษให้แต่ไม่กลับไปคบอีก

เคยได้ยินไหมให้อภัย แต่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวด้วย

ในแต่ละวันเรา ต้องพบเจอกับคนมากมาย

คนเหล่านี้ อาจเป็นคนที่เคยทำเราเจ็ บใจมาก่อน

เป็นเหตุให้เรารู้สึกไ ม่ ดี ห งุ ด ห งิ ด ทุกครั้งที่เจอ

ใครให้อภัยก่อน คนนั้นก็มีความสุขในชีวิตก่อน

ให้เข้าใจ ว่าให้อภัย กับ ให้โอกาส มันคนละส่วน

ให้อภัยได้แต่ไม่ให้โอกาส ให้อภัยได้แต่ไม่กลับไปคบด้ วย

เราเลือกที่จะ เก็บ หรือไม่เก็บ คนบางประเภทไว้ในชีวิตก็ได้

ให้อภัย คือยกในสิ่งผิ ดที่เขาทำกับเรา

เรารู้สึกว่าเรา ให้อภัยเขาได้เราจึงให้

ให้อภัยเขาโดยไม่ขึ้นกับว่าคน ที่ทำผิ ดนั้นจะเป็นเช่นไร

จะเสี ยใจจะรับโท ษหรือเปล่า เราก็ไม่ต้องไปสน

แต่เราก็ให้อภัยเขาได้ เพื่อปลดปล่อยความ แ ค้ น ออกจากใจเรา

ปล่อยความคิด และความรู้สึกด้ๅนลบ ออกไปจากเรา

เพิ่อที่เราจะไม่ทุ กข์ บางครั้งเราไม่ให้อภัย เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้

หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อยๅกให้อภัย เราจะเก็บความ แ ค้ น นี้ไว้

เพราะเค้าไม่สมควรได้รับการให้อภัย และในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่ โ ก ร ธ แ ค้ น นั้น มาพร้อมกับความทุ กข์

และมันไม่ ดีกับเราเลย คนที่ทำผิ ดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกกับเราเลย

การให้อภัย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปดีกับเขานะ

แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจที่ไม่ ดีที่มีต่อเขา โดยไม่ขอยุ่งด้วยต่างหากล่ะ

ให้อภัยได้ แต่ไม่กลับไปสุงสิ งด้วย ยกโท ษให้ แต่ไม่กลับไปคบอีกต่อไป

การให้อภัยทำให้เราได้ชีวิต และความสุขในชีวิตกลับมา

ถ้ากอยๅกอยู่อย่างสบายใจ อยๅกมีชีวิตที่สงบสุขมากๆ

ต้องฝึกใจ เลิกมอง เลิกยุ่ง รักษาระยะห่างเท่าที่เราสบายใจ

เรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจ คนอื่นเกินไป คนที่ทำได้คือคนที่ชนะ

แต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตนเองของคนทำผิ ด

ถ้าคนทำผิ ดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสี ยใจ

เราก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยด้วย ไม่ต้องกลับไปยุ่งด้วย

แค่ยกโท ษให้เขา แล้วเดินจากมา ต่างคนต่างอยู่

เอาความสุขของเรากลับคืนมาอยู่กับตัวเราพอ

 

ขอขอบคุณ me-panya