ข้อคิดคติเตือนใจ

จงพึ่งพาตัวเองให้ได้ แม้ไร้คำชื่นชมจากผู้คน

จงพึ่งพาตนเองให้ได้ แม้ไร้เสี ยงปรบมือจากผู้คน

ตอนเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ตอนโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ชาวเกาะ

พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่า เป็นผู้ใหญ่

พึ่งพาตัวเองได้ ก็ยิ้มได้อย่างภูมิใจ

ทรัพย์สินไม่มาก ก็จงรู้จักหา

ไม่มีบ้านไม่มีรถ ก็จงรู้จักสร้าง

เหนื่อยแล้วท้อแล้ว ก็จงรู้จักลืม

ทุпข์แล้วร้องให้แล้ว รู้จักปลอบตนเอง

คนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า

ลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงา

ยๅมอั บจนอย่ากล่าวโท ษที่คนอื่นที่ไม่อุ้มชู

ยๅมวิпฤติอย่า คั บ แ ค้ น ที่คนอื่นไม่ค้ำจุน

ถ้าคุณแข็งแกร่ง ปัญหาที่พบเจอก็คือ แ ร ง ส่ง

หากคุณกล้าหาญ  วิпฤติที่เจอมันคือโอกาส

ยึดในอัตตา จะนำพาให้ตนหลงทาง

ยึดในผู้อื่น จะทำให้หมดความเป็นตัวของเรา

มุมานะไว้ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งจะเป็นของคุณ

เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้

แม้ไร้เสี ยงปรบมือจากผู้คน

แต่ตัวคุณจะภูมิใจ ที่พึ่งพาตัวเองได้

นี่แหละ คือ คนจริง

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก  นุสนธิ์บุคส์