ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝึก 9 อย่างนี้ จากนี้ไปคุณจะมีความสุข กับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าได้ฝึกทำ 9 อย่ างนี้ ตอนเช้าๆ คุณจะมีความสุขกับชีวิต มาดูกันว่า 9 อย่ าง

ที่ทำให้ชีวิต ของคุณนั้นมีความสุข และมีอะไรบ้างการที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้

เราต้องสร้างมันขึ้นด้วย บางทีการที่เราดูแลตัวเองอยู่เสมอ มันก็อาจจะทำให้

เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองอยู่เรื่อยๆ

เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจ ในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ อย่ าลืมว่า คนที่สามารถให้กำลังใจ

เราได้ดีที่สุด คือตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย ถ้าเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจ ตัวเองก็เหมือนว่า

เราได้หมดสิ้น ไปทุกอย่างแล้วในชีวิต ต่อให้เราคิดจะทำอะไร มันก็ไม่มีพลังที่จะลงมือทำ แม้ขนาดตัวเราเอง

ยังไม่คิด ที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วจะไปหวัง ให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราได้ไง

1 ฝึกเป็นคนนิ่ง ๆ

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ หากอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด

แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียห า ย

นั้นมันก็มีแต่ทำให้ จิตใจตนเองตกต่ำ ขุ่นมัวไปเรื่อยๆ

2 ฝึกให้ตัวเอง พ้นจากการเป็นท าสของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ แม้รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน

นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมันด้วย เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเงินได้

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน พอเรารู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก

เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอก าสทำอะไร ที่มากกว่าการหาเงิน

3 ฝึกให้ตัวเองเสียสละ

และยอมเสียเปรียบการที่คนๆ นึง ยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจำเป็น

ใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย

ไม่ช้าคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลย

เพราะต้องสู้รบ กับคนรอบข้างเต็มไปหมด

เพื่อความถูกต้อง ที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง

4 ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

เพราะมันมีแต่คนโ ง่เท่านั้น ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

5 ฝึกเข้าใจธรรมช าติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอเวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมัน

ก็ผ่ านไปเวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยว ความทุกข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะ

6 ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสม

แล้วไม่เป็นภาระ ควรยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

7 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเอาไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้น

อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองเกินไป

8 ฝึกเข้าใจเรื่อง ของการนินทา

เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอน

ดังนั้น เมื่อถูกนินทา ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว

แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้ง

เต้นกากับคำนินทา ก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

9 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

ถ้าเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจก็แปลว่า เรากำลังอยู่กับอดีต ถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจ

นั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับอนาคต ถ้าเรากำลังรู้สึกดี

และมีความสุข ก็แปลว่า เรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้า

ทรงแนะนำว่าให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงาน ความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจ