ข้อคิดคติเตือนใจ

การดูคนไม่จริงใจ สังเกตจากสิ่งเหล่านี้ รู้ไว้จะได้ทันคน

ทุกวันนี้ในสังคมเราคนส่วนมาก ใส่หน้าก ากเข้าหากัน เสแสร้งทำเป็นดี

หวังอะไรบางอย่างในภายหลังพูดตรงๆ คือ มันดูย ากที่จะรู้ว่าใครจริงใจ

ใครหน้าไหว้หลังหลอก เราก็ควรอดทนให้มากรอบคอบละเอียดกับทุกอย่าง

ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะคนพวกนี้เขามีเล่ห์เหลี่ยมเยอะแพรวพราวเหลือเกิน

มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ แต่ไม่นานนักนะ คนเหล่านี้

พวกเขาต้องเผยธาตุแท้ตัวเองออกมาแน่ๆ เพราะหากเขาเป็นคนไม่ดีจริง

เขาก็ไม่สามารถเสแสร้ง เป็นคนดีได้ตลอดไป คราวนี้พอความจริง

ปรากฏเขาก็จะถูกสังค มลงโทษ เพราะนั้น แค่เรารั กษาความดีของตัวเองเอาไว้เป็นพอ

และอดทนเข้าไว้เพราะความอดทน คือวิธีในการเอาชนะคนเสแสร้งได้

ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้ตลอดไป เพราะสักวันเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง

เอาชนะใจตัวเองให้ได้ จงบอกกับตัวเองว่าอย่าแพ้ทางพวก อย่าอ่อนแอให้พวกเค้าได้เห็นอย่าเถี ยงอย่างที่ใจ

เราคิดแต่จงเงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอไม่ว่าพวกเขา จะมาไม้ไหน

เพียงอย่าไปหลงกลเขา เป็นพอมาร้ ายมาดี ก็ช่างเขาอย า กด่าอย ากดูถู ก

ก็ปล่อยไปอย่าไปรับเอาเราไม่เจ็ บไม่ป วด ตามปากเขา อีกไม่นานหรอก

คนพูดก็จะรู้สึกเจ็ บป วดไปเอง ใครจะทำอะไรเราได้

อย ากพูดอะไรก็ให้เขาพูดไป หากเขาไม่เหนื่อยเขาจะพูดจนห ายใจไม่ทัน

ก็ช่างเค้าปะไร เพราะคำพูดจากคนที่โกร ธมีแต่แร งกดดั นทางอารมณ์เท่านั้นแหละ

และการแสดงออกนั้น มันล้วนแล้วแต่ใช้แร งนอกจากเขา จะเหนื่อยสุ ข ภ า พ

จิตของเขาเองมันก็จะเสียไปด้วย ฉะนั้น เพราะเขากลั วคนอื่นจะไม่เชื่อไง ก็เลยกลัวคนอื่น

จะไม่เห็นด้วยยิ่งออกแรงพูด ธ าตุแท้ก็จะหลุดออกมาว่าเขาเป็นคนแบบใด

เพราะความคิดของความทุกข์ในจิตใจ ของเขามันจะเผ าใจเขาให้ร้อนเป็นไ ฟอยู่อย่างนั้น

ทีนี้หากใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนตาม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้ อนหรอกนะ

เพราะเราต่างก็ชอบความเย็นสบาย เขาเองก็เถอะแม้จะอยู่ในห้องแอร์ที่เย็น

แต่หากในจิตใจร้อนเป็นไฟล่ะก็ ท้ายที่สุดอย่าหวังว่า จะชนะใครได้เลย

เพราะแม้แต่ใจตนเองยังควบคุมไม่ได้เมื่อมีความอดทน มันก็คือวิธีพิสูจน์

ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจที่สำคัญเลย คุณไม่สามารถ ทำให้ทุกคน

ชอบคุณได้ แต่คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวเอง

ทำให้ตัวเองมีความสุข และชีวิตจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆ

ขอบคุณ b i t c o r e t e c h