ข้อคิดคติเตือนใจ

9 คณะ ที่เรียนจบมา มีโอกาสได้งานสูง หลายบริษัทต้องการมากที่สุด

ใครที่กำลังเข้ามหาลัยหรือจบมาแล้ว ไม่รู้ว่าคณะที่จบสามารถไปสมั ครงานอะไรได้

และในวันนี้ เราจะมาบอกว่าแต่ละคณะ ที่จบออกมาสมั ครงานอะไรดี

ที่จะมีโอกาสได้งานแน่นอน แต่ต้องบอกก่อนว่า คณะและสายอาชีพที่เราแนะนำไปขึ้นอยู่กับสถาบันด้วยนะ

1.บริหารธุรกิจ

เป็นคณะที่คนส่วนใหญ่อยากเข้า เกี่ยวกับศึกษาลักษณะธุรกิจในทุก ๆ ด้าน

มีมากมายหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด

ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี และอุตสาหกรรมบริการ ทำให้มีงาน

ค่อนข้างมากมายหลากหลาย และคนที่คนเรียนจบคณะนี้ งานสำหรับเด็กจ บใหม่

อาจจะเป็น งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานบัญชี

2.วิศวกรรมศาสตร์

คณะนี้มีงานทำแน่นอน และยังมีค่าตอบแทนสูงเป็นวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ

และทรัพยากรทางกายภาพ ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง

เครื่องจักร เครื่องมือ แม้แต่กระบวนการผลิต ซึ่งงานที่ทำได้

ก็จะแยกตามประเภทของวิศวกร ในสาขาต่าง ๆ นั้นด้วย

และงานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรโรงงาน วิศวกรโยธา วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม

รวมไปถึงงานอื่น ๆ อย่างช่างเทคนิค ช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานขนส่ง คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานด้านการผลิต

3.วิทยาศาสตร์

เพราะคณะนี้นั้น จะเน้นศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ศึกษาด้วยการสังเกตค้นคว้าจากธรรมชาติรอบตัว

จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุดจนไปถึงใหญ่ที่สุด แต่ในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ

ในธรรมชาติรอบตัวเรา มีความเป็นมายังไง สัมพันธ์กันหรือไม่

ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไรซึ่งมีหลายสาขาให้เรียน อย่าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เคมี ชีววิทยา จุลชีวิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา ส่วนมากคนที่เรียนคณะนี้

จะมีบุคลิกที่ชอบการสังเกตชอบคิด ทดลองอยู่เสมอ

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้ ก็คือ นักวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ

นักวิทยาศาสตร์หรืองานในธุรกิจ อุตสาหกรรมโรงงานนั่นเอง

4. วิศวกรรมไฟฟ้า

หลายคนใผ่ฝันเลยก็ว่าได้ สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

หากเรียนจบออกมาแล้ว ก็สามารถทำงานได้หลากหลายสายงานนะ

5. การบัญชี

และสำหรับอาชีพนักบัญชีนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ก็มีบทบาทสำคัญมาก สำหรับการเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงาน และแม้ว่าในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีต่างๆ

จะมีบทบาทในการช่วยจัดเก็บ จดบันทึกให้ได้ก็ตาม

แต่นั่นก็เป็นเพียงตัวช่วย อำนวยความสะดวกเท่านั้นละ

เพราะที่จริงแล้ว อย่างไรซะก็ต้องอาศัยนักบัญชีเพื่อเข้ามาจัดการในส่วนนี้

6. แพทยศาสตร์

และสำหรับทางการแพทย์นั้น ซึ่งพบได้น้อยมากๆ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง แต่ถ้าได้เป็นแพทย์เฉพาะทางนั้น ก็ย่อมมีรายได้ที่สูง

เพิ่มขึ้นไปอีกหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมในแต่ละปีจึงได้ผลิตแพทย์ออกมา

ค่อนข้างน้อยนัก เนื่องจากแพทย์เฉพาะทาง คืออาชีพที่ต้องใช้เวลาในการเรียนนานหลายปี

กว่าแพทย์ทั่วไปมากๆ ทำให้ผลิตแพทย์ออกมาได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของยุคนี้

7.พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

สำหรับคนชอบตัวเลขคณะน่าเรียนนะ การเรียนการสอนมันก็จะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐาน

และเนื้อหาที่เข้มข้น เกี่ยวกับการทำบัญชีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์

และปรับใช้ในโลกการทำงานจริงได้ด้วยโดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น

การบัญชีพาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงินการตลาด สถิติ

งานสำหรับเด็กจบใหม่ นักบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ ด้วย

8.ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (Management Information & Systems)

เรื่องธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่มีศักยภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นแหละ

9.สารสนเทศศาสตร์

เพราะจากการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลสารสนเทศ

ที่สำคัญต่อองค์กรแล้ว โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics/Supply Chain)

ก็เป็นอีกหนึ่งสายงาน ที่ปัจจุบันมีความต้องการต่อ หลากหลายธุรกิจเป็นมากเลย