ข้อคิดคติเตือนใจเกร็ดความรู้

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเราโอนเงินผิดบัญชี ทำตามนี้ได้เงินคืน

และทุกวันนี้นั้น การโอนเงินสะดวกขึ้นมาก สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ

จนบางทีก็ทำให้หลายๆ คนลืมเช็คความถูกต้อง เลยกลายเป็นทำให้โอนเงินไปผิดบัญชี

แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ ถ้าวันนี้นั้นคุณนั้นโอนเงินไปผิดบัญชี

และในวันนี้นั้น เรามีวิธีแก้ไขมาบอกกับคุณ เมื่อไหร่ที่เราโอนเงินผิด ให้ทำตามนี้

จะได้เงินคืน ทำได้ง่ายๆ มาดูว่าการขอเงินคืนนั้น จะสามารถทได้อย่ างไรบ้าง

คนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้าง เรื่องการโอนเงินเข้าผิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิด

หมายเลขบัญชีผิด หรือคล้ายกันเกินไป มันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้

หรือการใส่ตัวเลขเบอร์ โทรศั พท์ผิดก็จะทำให้เงิน ไปเข้าบัญชีคนอื่นได้ง่ายๆ

และการตรวจสอบตัวเลขบัญชี ชื่อนามสกุล ของผู้รับเงินปลายทาง

จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนโอน แต่หากเกิดผิดพลาดไปแล้ว

ก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้ มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

โอนเงินผิดบัญชี หรือจำนวนผิดพลาด

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไท ยและศูนย์คุ้มคร อ งผู้ใช้บริการ

ทางการเงินธนาคารแห่งประเท ศ ไท ย ได้ระบุว่าถ้าเกิดกรณีการโอนเงิน

เข้าผิดบัญชีให้เราแจ้งเรื่อง และนำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคาร

ที่เราโอนโดยทางธนาคาร จะทำการแจ้งระยะเวลา ที่ใช้ในการตรวจสอบ

การโอนเงินและทำการติดต่อ ผู้รับโอนที่เราโอนผิดเข้าไป

ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเงินให้แล้วธนาคารจึงจะแจ้ง เรื่องกับเราอีกที

กรณีที่ผู้รับยอมคืนเงินให้ทางธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเลย

แต่ถ้าผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงินให้ ก็สามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อให้ออกคำสั่ง บังคับใช้กฎหมายซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิด นั้นจะทำการดำเนิน

การอ ายั ดบัญชีนั้นๆ หรืออาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีกับเจ้าหน้าที่

เพื่อดำเนินการ ทางกฎหมายต่อไป ว่าจะเป็นไงต่อ

ถ้ามีคนโอนเงินผิดมา เข้าบัญชีเรา

กรณีนี้ถ้าเราได้รับแจ้ง จากธนาคารว่ามีการโอนผิดเข้าบัญชีมา

ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียด บัญชีของเราก่อน

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการหลอกลวง จากพวกมิจฉ าชี พโดยให้เราสอบถามว่า

มาจากธนาคารไหน ถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ ที่เราจะติดต่อกลับได้ด้วย

และทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมานั้น จะต้องทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน

ก่อนจะมาเร่งรัดให้โอนเงินคืน และซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวันเวลา ยอดเงิน

ที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีของเราด้วยนะ และก็ให้เราตรวจสอบว่า มียอดเข้ามาตรงต ามนั้นไหม

ถ้าพบว่ามีเงินเกินเข้ามาจริง ก็ให้ติดต่อคืนเงินให้กับธนาคาร

ถ้าเพิกเฉยไป เจ้าของเงินจะมีสิทธิแจ้งความ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียห ายจากเราได้

กรณีเป็นความผิด ของธนาคารที่โอนเงินผิดเอง

ถ้าธนาคารดำเนินการผิดเอง แล้วธนาคารจะสามารถดำเนินการ แก้ไขข้อมูลเองได้

ความผิดอาจเกิดจากพนักงานธนาคาร กรอกเลขบัญชีผิด หรือจำนวนเงิน

ผิดพลาดและซึ่งพนักงานคนนั้นๆ ก็จะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชี

ที่โอนผิดเข้ามา เพื่อขอให้โอนเงินคืนกลับ ทั้งนี้การโอนเงินทุกครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรง หรือการใช้พร้อมเพย์ก็ควรจะตรวจชื่อของผู้รับ

ให้ถูกด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อน

หรือความไม่ละเอียดของตัวเอง แล้วส่วนเรื่องการเตรียมเอ กสาร

ที่จะต้องยื่นกับธนาคารนั้น ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ

รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เ ว็บไซ ต์ ศคง.1213 (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไ ท ย)

ขอบคุณ krustory