ข้อคิดคติเตือนใจ

หัดเลี้ยงลูกให้ติดดิน ถ้าอยากเห็นลูกได้ดีในวันข้างหน้า

คิดว่าคงมีพ่อแม่ส่วนมากเลยล่ะ ที่อาจไม่เคยผ่านความย ากลำบาก มาก่อนหรือบางท่าน

ก็ลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ และคนที่เคยลำบากมาก่อนหลายคน ก็พย าย ามที่จะ

เลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวเอง อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

หากเพื่อนลูกมีกระเป๋าใบใหม่ลูกเราก็ต้องมีเช่นกัน อย ากกินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดาไปเลย

เลี้ยงด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูก ต้องลำบากเหมือนเราในวันเด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบ

ไข่ในหิน ลูกของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทุกข์ใจมากที่สุดเมื่อยามเขาโต และตอนนี้มีโร คใหม่

บัญญัติขึ้นนั่นคือ โร คไม่รู้จักความลำบาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่

ไม่สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกตั้งแต่ยังน้อยๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่าในชีวิต

คนเราจะ รวยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับ ความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปทั้งชีวิต

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลย ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียว

และในความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ ที่จะดำเนินชีวิตหรอก

ยกตัวอย่างคุณพ่อท่านหนึ่ง ที่ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบากไม่เคยปล่อย ให้ห่างพ่อแม่เลย

ให้เรียนอย่างเดียวคุณพ่อท่านนี้เขาก็ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดัง ในเมืองหลวงอยู่ในคอนโดหรู

ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมดแม้ทางบ้าน ฐานะจะไม่ค่อยดีก็ตาม แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอม

เพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบากเมื่อลูกโทรมาหา คำแรกที่ได้ยินคือขอเงิน เงิ นไม่พอใช้

ต้องทำกิจกร ร มนั่นนี่หลายอย่าง ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงิ นให้ลูก อยู่เรื่อยๆ เมื่อลูกขออะไร

ลูกอย ากได้อะไร ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ยอมซื้อให้ และในที่สุด

ความจริงก็เปิดเผยว่า..ที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกๆ เดือนไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกร รม

แต่อย่างใด แต่กลับเอาไปสำมะเทเมา ตามผับ ตามบาร์ สนุกสนานไปวันๆ

คนเป็นพ่อเสียใจอย่างยิ่ง โทษแต่ตนเองที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัย

แย่ๆ หลายอย่างให้ ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียง เตือนคุณพ่อคุณแม่

มือใหม่ ทั้งหลายว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า อย่างไรซะก็ขอให้เลี้ยงลูก

แบบสมถะเรียบง่ายดีที่สุด จงสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้าง

ลูกของคุณจะได้เติบโตไปอย่างเข้มแข็ง เป็นคนที่แกร่งในสังคม