ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธีสอนลูก ให้เชื่อฟังที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขึ้นเสียง

พ่อแม่ทั้งหลายต้องเจอปัญหาในช่วงที่ลูกเริ่มโต คือ การที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง ดื้อ มีความคิดเป็นของตัวเอง

พูดอะไรไม่ฟัง และซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นมันสามารถแก้ไขได้ จากเทคนิคที่เหมาะสม กับการสอนให้ลูกของเรา

เข้าใจและเชื่อฟัง โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียง ไม่ต้องตะคอก และเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความรุ นแร ง

1.ใช้คำพูดสุภาพในการสอน

เด็กๆทุกคนมักจะเกิดการต่ อต้ านหากพ่อแม่ใช้ถ้อยคำรุ นแ ร ง หรือขึ้นเสียในการสอน

มันจึงทำให้ผลลัพธ์ ในการสอนลูกไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่หวังเอาไว้

เพราะงั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือสอนให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในเสียงที่อ่อนหวาน

เรียกชื่อลูกไม่ว่าจะสอนอะไรกับเขา จะทำให้ลูกหันมารับฟังเราได้ดีขึ้น

2.สอนให้ลูกแก้ปัญ ด้วยตัวเขาเอง

เพราะพ่อแม่บางรายนั้น เขาจะชอบห้ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโด นด่าโด นว่า

ซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสมในการสอนมันคือ

การฝึกให้ลูกใช้ความคิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง ไม่ควรห้ ามเขาไปซะทุกอย่าง

เพราะจะทำให้เขา คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ โตไปจะได้เอาตัวร อดเป็น

3.สอนลูก และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

เพราะเด็ กช่วง 3-6 ขวบ มักมีพฤติกร ร มเลีย นแบบคนใกล้ชิดอยู่แล้ว และบางครั้งเขายัง

ไม่สามารถแยกแยะได้ ว่าควรหรือไม่ควร เพราะงั้นถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเลียนแบบ

แต่พฤติกร ร มที่เหมาะสมนั้น พ่อแม่ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง เพราะจะทำให้ลูกสามารถจดจำ

นำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

4.ฟังลูกของคุณมากๆ

สิ่งสำคัญในการสอน มันคือการเปิดพื้นที่ให้เขาได้พูด ไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกตลอด

เพราะบางที เด็ กก็มีแง่มุมความคิดที่แตกต่าง เป็นของตัวเอง

เพราะงั้นควรให้เขาได้พูดในมุมมองของเขาดูบ้าง ผิดถูกยังไง คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึก

ของเขาทำให้คุณ สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังเจอปัญหา

ลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มสอนลูกใหม่ดูนะ

ลองให้ความรักความใกล้ชิด ความเข้าใจลูกให้มากกว่าเดิม มันจะทำให้คุณ

รับรู้ได้ถึงปัญหาแท้จริง ปรับความเข้าใจกัน และรักกันมากขึ้น

ขอขอบคุณ s a n o o k