เกร็ดความรู้

8 วิธี ดูยังไงว่านี่คือ “ทองแท้” รู้ไว้จะได้ทันคน

หลายคนคงสงสัยในเรื่องนี้กัน และวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิธีการดู ทองคำแท้ กับทองคำปล อ ม

เราจะได้ทันคน ก่อนที่เราจะถูกหลอ ก ไปดูกันว่า จะมีวิธีการสังเกตุแบบ แบบไหนบ้าง

1 ดูจากรอยต่อ จุดที่ทองเสี ย ดสีกัน

เราสามารถใช้แว่นขย ายดูต ามรอยต่อ จุดเสียดสีต่างๆ หากเป็นทองคำแท้

จะไม่มีรอยถลอ ก หรือเปลี่ยนสี แต่หากเป็นทองคำชุบ ทองปลอม

รอยต่อเหล่านี้ จะเกิดการลอ ก หรือถลอ กให้เราได้เห็น

2 แม่เหล็ก

หากใช้แม่เหล็กแล้ว ดูดติดทันทีเลย นั่นคือทองเส้นนั้นเป็นทองปล อมแน่ๆ

เพราะใส่เหล็กในปริมาณมากเกินไป แต่หากเป็นทองคำแท้ แม่เหล็กจะดูดไม่ติดเลย

3 ทดสอบ ด้วยการการกัด

เพราะทองคำแท้จะไม่ได้มีความแข็งอะไรขนาดนั้น หากเรากัด ก็จะเกิดรอยบุ๋มเห็นได้ชัด

แต่หากเป็นทองปลอมล่ะก็นะ มันจะแข็ งมากๆ กัดแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มแน่นอน

4 ดูจาก ขนาดของทอง

ข้อนี้เราต้องใช้การสังเกตให้ดีๆเลยล่ะ เพราะต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บาท

หรือ 2 บาท มันควรมีขนาดแค่ไหน น้ำหนักและขนาดต้องสอ ดคล้องกัน

หากน้ำหนัก 1 บาท แต่มีขนาดใหญ่เกินไปมาก ก็ให้คิดเลยว่า อาจเป็นทองปล อ มได้

5 หยดด้วยน้ำกร ดไนตริก

เพราะทองคำแท้นั้น หากเราหยดด้วยกร ดไนตริกมันจะไม่เกิดปฏิกิริย า และไม่เปลี่ยนสี

หรือหลอมละล า ยแต่อย่างใด แต่หากทองคำนั้นมีโลหะอื่นผสม อย่างเช่น ทองแดง

ก็จะละล า ย คือวิธีนี้ก็คงต้องทำที่ร้านทอง เพราะกร ดไนตริ กมันหาซื้ อย าก

6 การชั่งน้ำหนัก

ถ้าเราไม่มีเครื่องชั่ง ดังนั้นก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นไว้เทียบกัน

เพราะทองคำแท้ แม้จะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กแค่ไหน หากน้ำหนัก 1 บาท

มันก็จะเท่ากันเสมอ น้ำหนักของทองรูปพรรณความบ ริ สุ ท ธิ์ 96.5% ( 23k )

โดยคุณสามารถ นำไปทดส อบได้ผ่านน้ำหนักมาตรฐาน ด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ครึ่งสลึงหนัก 1.89 ถึง 1.9 กรัม

1 สลึง หนัก 3.79 ถึง 3.8 กรัม

2 สลึง หนัก 7.58 ถึง 7.6 กรัม

3 สลึง หนัก 11.37 ถึง 11.4 กรัม

1 บาท หนัก 15.16 ถึง 15.2 กรัม

2 บาท หนัก 30.32 ถึง 30.4 กรัม

7 ดูจากตราประทับ

ก็คือใช้แว่นขย ายส่องดูตามข้อ หรือไม่ก็ห่วงของทอง เพราะทองแท้ทั่วไปนั้น

จะมีการตีตราร้านไว้ เพื่อเป็นการการันตี ว่ามาจากแหล่งใด หรือมีการตอ กตัวเลข

บอ กความบ ริ สุ ท ธิ์ของทองไว้ด้วย หากตรานั้นเบลอๆ ก็อาจต้องคิดไว้เลยว่า อาจเป็นของปล อ ม

8 โยนลง บนกระจก

ก็เพราะทองคำเป็นโลหะที่มีเนื้อนุ่ มไม่แข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดง

หากโยนไปกระทบกับกระจก ก็จะได้ยินเสียงกระทบกันแบบนุ่มๆ

ไม่มีเสียงแหลม แต่หากเป็นทองปลอม เสียงจะดังแก๊งๆ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรมาทำความรู้จักทองคำประเภทต่างๆ

ในที่นี้ทองคำแท้มันหมายถึงทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ ความบ ริ สุ ท ธิ์ สูง หรือมีธาตุอื่นๆเจือปน

ในขั้นตอนการผลิตไม่เกิน 3.5% เท่านั้น ทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำหรือที่รู้จักกันในชื่อ

ทองเค ทองเขียว มันคือทองที่มีเปอร์เซ็นต์ความบ ริ สุ ท ธิ์ต่ำกว่า 96.5% ลงไป

มีธาตุอื่นๆ ผสมเกินกว่า 3.5% ทำให้มีความแข็งแร งทนทานมากกว่าทองคำแท้

และสามารถออ กแบบได้มากมาย รวมไปถึงการตกแต่งสีเป็น Yellow Gold , Pink Gold

และทองคำปลอม ณ ที่นี้หมายถึง ทองที่ไม่ได้มีส่วนผสม ของทองคัาแท้อยู่

โดยอาจใช้โลหะอื่นๆชุบแค่เพียงภายนอก ข้างในอาจเป็นทองเหลือง เป็นอลูมิเนียม

ขอบคุณ parinyajai , yakkinn999