ข้อคิดคติเตือนใจ

10 แนวคิด เพื่อสร้างฐานะ คิดแบบนี้ตั้งตัวได้เร็ว

1. อย่าลืมอนาคต

ถ้าในหัวของคุณ มีแต่งานแต่ไม่มีแผนการ ที่จะเกี่ยวกับการวางแผน

ในอนาคตของคุณ ดังนั้นคุณควรจำไว้ว่า ถ้าคุณมีงานที่ดี มีเงินที่ดี

แต่ไม่มีอนาคต ไม่มีการวางแผนนี่แหละ มันจะทำให้ตัวจมอยู่แต่งาน งานและงาน

2. อย่ารีบ กับผลลัพธ์เกินไป

คุณคงคิดว่า สิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และผลลัพธ์ที่ออกมา จะต้องเกิดความสำเร็จ

เกินกว่าที่คิดเอาไว้ แต่ความจริงนั้น ความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้ง

ที่เราทำ แต่ความสำเร็จที่ดี มันมาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อย

ที่เราลงมือทำมากกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุด

3. อย่าขิ้เกียจ

อันนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเรา ไม่เดินไปข้างหน้า คือความขิ้เกี ยจนี่แหละ

เราจงสบัดความเกี ยจคร้านที่อยู่ในตัวออกไป เพราะหากเรา

ไม่มีความขิ้เกี ยจนี้ การใช้ชีวิตของเรา และการวางเป้าหมาย

จะชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อที่จะได้

ใช้ชีวิตที่เหลือ ได้เต็มที่ มันก็คุ้มค่ามากๆ แล้วล่ะ

4. อย่ายอมจำนนเกินไป

เพราะการยอมรับ กับชีวิตที่เป็นอยู่แบบที่คุณไม่คิดจะยอมสู้กลั บนั้น

ไม่คิดจะมีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการมีงานที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง

ถ้าคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ ทำอะไรซ้ำๆ นั่นคือ ชีวิตของคุณ

ไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้แน่ๆ

5. อย่าคิดแต่อะไรเพ้อเจ้อ

ทุกคนล้วนแต่อย า ก มีอ ย า กได้กันทั้งนั้น แต่หากว่ามัวแต่พูด

ไม่ลงมือทำ คำพูดพวกนี้ก็เป็นเพียงลมปาก ถ้าลงมือทำแล้วจะได้

เห็นเป้าหมายที่ชัดขึ้น ถ้าลงมือทำแล้วล้ มเ ห ล ว

มันยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร จริงมั้ยล่ะ

6. อย่าคิดมีข้ออ้าง

เพราะถ้าคุณหาแต่ข้ออ้าง หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ

เช่นนี้คือคุณไม่พ ย า ย า มที่จะหาหนทางทั้งๆ ที่คุณก็รู้ว่า

ตัวคุณเองสามารถทำได้ และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่

เขาประสบความสำเร็จ เขาจะไม่คิดแบบนี้หรอกนะ ถ้าบินไม่ได้

ก็วิ่งไปสิ และหากวิ่งไม่ได้ ก็จงเดินไป แต่หากเดินไม่ได้ก็

จงคลานไป เพียงแค่คุณมีความพ ย า ย า มแค่นั้น

7. อย่าเสียความเป็นตัวเองไป

เพราะการพ ย า ย า มเอาใจใส่ทุกๆ คนมันเลยทำให้ทุกคน

พอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเรา นั่นคือสิ่งที่ย ากมากๆ

ฉะนั้นจงจำไว้คุณไม่มีทาง ที่จะทำทุกอย่างให้ถูกใจ

และเป็นไปอย่ างคนรอบข้าง ที่เขาอย ากให้เป็นได้

8. อย่าปิดกั้นตัวเอง

เพราะการปิดตัวเองไม่เข้าสังคมไม่เข้าหาโอกาส จงจำไว้ว่า

คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียว ในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ

เพราะคุณจะไม่มีแรงกร ะ ตุ้ น หรือแร งสนับสนุนใดๆ

9. อย่ากลั วล้ มเห ล ว

เพราะถ้าคุณคิดว่า การทำอะไรลงไปแล้วจะล้ มเห ล วเสี ยเวลา

ในการใช้ชีวิต เสียในสิ่งที่ ล ง ทุ น ไป แต่คุณคิดผิ ดแล้ว

เพราะการที่เรา ไม่ลงมือทำอะไร มันคือความล้ มเ ห ล วอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

คือการเสี ยเวลาอย่างหนึ่งอีกด้วยเราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไร

มักจะจน ทั้งยังชีวิตจะ ล้ มเ ห ลวมากกว่าคนที่ลงมือทำอีกนะ

10. อย่าฟังคนอื่น จนไม่เชื่อตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีต่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เมื่อคุณเชื่อในคำพูด

คนอื่นเกินไป สิ่งที่ติดลบนั้น จะเข้ามากระทบภายในจิตใจ

ของเรา ทีนี้ก็จะทำให้ตัวคุณกลั ว แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆ