ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัยผู้หญิงติดดิน จิตใจสวย เขาจะถือคติอยู่ 8 ข้อนี้

1 ความโก ร ธมันทำให้คนเรา ไม่หันหน้าคุยกัน ดังนั้น สิ่งไหนที่ทำให้เราแย่ลง

ก็ไม่อย ากจะทำมัน เราจึงเลือกไม่โก ร ธ ใครนาน ใครทำดีกับเราเราก็ดีกลับ

ใครไม่ดีก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ งต่างคนต่างอยู่

2 ไม่ได้ขับรถหรูขับรถธรรมดาๆ นี่แหละ เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้น

รถธรรมดาๆ มันก็ขับได้ ไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อ รถแ พ งๆ มาอวดใคร

3 จงใช้ชีวิตอย่ างพอเพียง ที่เพียงพอ เป็นคนพอในการใช้ชีวิต

ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ทานเองไม่ต้องไปซื้อใครเขา เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

และยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีก เราต้องพึ่งพาอาศัยกัน

4 ใส่ใจให้ความสำคัญกับปัจจุบัน อดีตผ่านไปแล้ว อย่ าไปยึดติด

และคิดมากอยู่กับมัน เพราะอดีตก็คืออดีต ไม่สามารถกลับไป

แก้ไขอะไรได้แล้ว ฉะนั้นจงทำปัจจุบันให้ดีก็พอแล้ว

5 ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดห รูอยู่แพ ไม่ติดของแ บ รนด์ เคยเที่ยวต่างประเท ศ

ซื้อแต่ของแพงๆ แต่ตอนนี้ หยุดทั้งหมดแล้วเพราะคิดว่าของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้

เสี ยดายเงิน ซื้ออะไรแพงเกินตัวก็ไม่มีประโยชน์

6 ไม่ออกงานที่ไม่สำคัญ ที่มันไม่สัมพันธ์กับความสุขในระยะสั้น

เพราะเมื่อเลิกงาน มักให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราเอง

รวมไปถึงเพื่อนที่สนิท แม้เราจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพคับแก้วนะ

7 ไม่ได้สนใจกับกระ แ ส สังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้ เราทุกๆ คนมีเหตุผล

จงใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปตามเขามาก อย่ าไปเหมือนใคร

8 แต่งหน้าน้อยลง เพราะเรารู้แล้วว่า การแต่งหน้าเยอะๆ จะดูแก่เกินวัย

ข้อดีคือประหยัดเงินในการซื้อเครื่ องสำอ างอีกด้วยนะ