ข้อคิดคติเตือนใจ

คนเงินเดือน 15,000 เขามีแนวคิด จัดการเรื่องเงินกันยังไง

1. เงินออม ให้พ่อแม่

คนที่ต้องให้พ่อแม่ ก็มักจะหักให้ไปก่อนอยู่แล้ว แต่เจ้าเงินออมนี่แหละ

ที่หลายคนเอาไว้ทีหลัง คือมีเหลือเท่าไรค่อยเก็บเป็นแบบนี้ซะส่วนมาก

บอกเลยว่าหากแบบนั้นมัน จะไม่เหลือให้ออมนะเออเพราะงั้น

หากอย ากออมเงินจริงเงินเดือนออกปุ๊บ ให้รีบหยอดกระปุกเลย แนะนำให้หา

บัญชีฝากประจำนะ สะสมเท่าๆ กันทุกๆ เดือน จะได้ดอ กเบี้ ยสูงหน่อย

แต่ยังไม่แนะนำการลงทุ นอื่น ๆ ในขั้นนี้เพราะเงินเดือนเรา ก็ยังน้อยอยู่

เผื่อลงทุ นไปต้องมานั่งก็ป ว ดหั ว กังวลว่าเงินลงทุ นไปถึงไหนแล้วงี้

ไม่เป็นอันทำงานทำการอีก แบบนี้จะเสียงงานเปล่าๆ

2. เรื่องค่าใช้จ่าย ข้าว น้ำ

เราควรพย าย ามควบคุม ค่าใช้จ่ายรายวัน ให้อยู่ในงบของเรานะ พึงระลึกไว้ว่า

เงินที่เหลือนั้น คืองบช้อปปิ้งและเที่ยว หากเราสามารถประหยัด

จากตรงนี้ได้ เราก็จะมีเงินเหลือให้ช้อป และขอแนะนำให้ห่างไกลสิ่ง

เหล่านี้ ชา กาแฟ ที่ราค าแพง ๆ กินกาแฟฟ รีในออฟฟิศไปก่อนเถอะ

คิดดูนะ เรากินกาแฟแก้วละ 50 ทุกๆ วันต่อเดือน จะเป็นเงิน 1,000 เชียวนะ

3. เรื่องค่าใช้จ่ายประจำ

ส่วนมากแล้วคนกรุง ที่อยู่กับครอบครัวกับคนต่างจังหวัด ที่มาเช่าห้อง

ค่าใช้จ่ายต่างกันราวฟ้ากับเหว เพราะคนอยู่หอเดือนๆ ก็เฉลี่ยโดนประมาณ

5,000 บาทไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หากลดได้จะดีมาก

แนะนำให้ลด อย่างพวกค่าหอให้หารูมเมท มาแ ช ร์กัน

ถ้าได้รูมเมทมาเเ ช ร์เราจะมีเงินเหลือเก็บต่อเดือนมากขึ้นนะ

4. เ งินกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อบริษัทของเรา ทำกองทุ นตัวนี้ให้แนะนำให้ทุกคนเลือกให้เขา

หักจากเงินเดือนไปเลยนะ อาจจะ 3% หรือ 5% ก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ

เขาหักไปบริษัทก็จะสมทบให้อีก เช่น หักไป 3% หรือ 450 บาท บริษัทจะให้อีก 450 บาท

แต่หากเราให้หัก 5% ก็เท่ากับหักไป 750 บาทเราก็ได้อีก 750 บาท

ยิ่งให้หั กมากเรายิ่งได้เงินมาก ส่วนนี้เป็นส่วนเงินออมแรกเลย ที่ควรให้หัก

นอกจากได้ สมทบเยอะยังช่วยเราออมเงินได้ด้วย มีแต่ได้กับได้