ข้อคิดคติเตือนใจ

แม้เรียนไม่สูงก็รวยได้ คิดได้แบบนี้ “ไม่มีจน”

แม้เรียนสูงนั้นก็ไม่ใช่ประเ ด็นที่สำคัญที่สุด แต่ทำงานให้เป็น คือประเด็นสำคัญ

เพราะการศึกษานั้นคือ สิ่งที่สำคัญ แต่หลายๆ คนยังจำกั ดคำว่าการศึกษาไว้ในเพียงในห้องเรียนเท่านั้น

และตัดสินว่า คนนั้นคนนี้มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้จากวุฒิที่เรียนจบออกมา หลายๆ คนก็ยังเชื่อว่าการที่

ได้เรียนจบสูงๆ มันก็จะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดี อนาคตดี แต่ว่าในโลกความเป็นจริงนั้น

การที่เรานั้นเรียนสูงก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเรียนสูงมากแค่ไหน

มันก็ไม่ใช่ประเด็ น แต่การที่จะทำงานให้เป็น นี่แหละคือประเด็นที่สำคัญที่สุด เหล่านักลงทุ นนั้นพวกเขา

เลือกกำไรชิ้นละ 1 บาท ข ายได้วันละ 100,000 ชิ้น

ส่วนนักธุรกิจก็เลือกกำไรชิ้นละ 5 บาท แต่ข ายได้วันละ 1,000 ชิ้น

และพ่อค้า เลือกกำไร ชิ้นละ 20 บาท ข ายได้วันละ 100 ชิ้น

ในส่วนพ่อค้าเขายืนลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน กำไ รวันละ 3,000 ก็อาจจะเพราะห วงสู ต รไม่อย ากให้ใครรู้

ฉะนั้นก็ไม่คิดจะขย า ยกิจการเพิ่ม แล้วนักธุรกิจพวกเขาเลือกที่จะจ้างพนักงาน

มาทำแทนตัวเอง เขายอมลดกำไรลงเหลือวันละ 1,000 แต่สามารถขย ายสาข าไปมากมาย

ได้เรื่อยๆ ไม่ต้องเปลืองแร งตัวเองด้วย ส่วนนักลงทุ นนั้นพวกเขายอมเสี ย มากมาย

ให้ค่าระบบและบุคลากรที่เก่งๆ สร้างโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวขย ายระบบ

ข ายส่งไปทั่วประเท ศใช้เงินทำงานแทน พ่อค้าพาลูกไปสมั ครเรียนก็ต้องปิดร้าน

วันนั้นก็ไม่มีร ายได้ นักธุรกิจสั่งงานผ่านผู้จัดการไม่ต้องลงไปทำเอง สุดท้ายนักลงทุนนั่ง

จิบกาแฟสบายๆ เงินก็ยังเข้าบัญชีเพราะระบบที่ดี จัดการให้เขา อ่ านมาถึงตรงนี้แล้ว

จะบอกว่าทุกคนต่างมีแนวทางที่ต่างกัน แต่แนวคิดในการทำงานมีส่วนสำคัญมาก

เพื่อจะประสบความสำเร็จ รายได้และงานที่ทำมันก็มักมีหลายๆ ปัจจัย

ที่มาเป็นส่วนประกอบในชีวิต และส่วนประกอบเหล่านี้มันก็ทำให้เรามีแนวคิด

ที่จะดำเนินอยู่บนความเชื่ อตนเองก็อย่างที่เขากล่าวไว้ว่าเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

ผมเองเชื่อว่าหากเราพย าย ามทุ่มเท ก็ทำได้ทุกคนแน่นอน ค น จ น ไปทำงานเพื่อ

ให้ได้เงินประทังชีวิตในแต่ละวัน ส่วนค นร ว ย จ้างคนเก่งทำงานให้

เอาเงินที่ได้ไปลงทุ นต่อ เรายอมรับสิ่งที่พูดมานั้นเป็นเรื่องจริง ถ้าใครอยู่ในแวด วงธุรกิจ

พวกเขาจะรู้ดี เพราะมหาเศรษฐีหลายๆ คนเรียนไม่จบบางคนจบ ป.4

แต่ลูกน้องเขาเป็นด อกเตอร์ ฉะนั้นเปลี่ยนแค่วิธีคิดซะ แต่หากเรายังมีความคิดเดิมๆ

มันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ซ้ำๆ หากไม่เปลี่ยนที่ความคิด

ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะ คิดดูสิ

ขอขอบ สิริทัศ น์สมเสงี่ยม