10 เรื่อง ที่พ่อแม่ควรทำ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็น

การเลี้ยงลูกให้เติบโตและมีความสุขควบคู่ไปด้วยกัน เป็นคนดีในสังคม

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลายๆ สิ่งที่พ่อแม่พร่ำสอนให้เป็นคนดี มันคงไม่มีค่า

ถ้าหากพ่อแม่ทำสิ่ง ๆ นั่นเอง เพราะงั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีมันจึงเป็นสิ่งที่

พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้ลูกได้รับรู้สิ่งดี ๆ

4 แบบอย่างที่ดี พ่อแม่ควรทำเป็นตัวอย่างให้ลูก

การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นมันจะช่วยให้เด็ กๆ ได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี

จากการซึมซับ สิ่งที่พวกเขาได้เห็น จากการสังเกตทำตามผู้ใหญ่

และนี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น

1. รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ ปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

เพราะผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้เราไม่ควรมองว่า ลูกอายุน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องขอโท ษเขา

หรือการหาข้ออ้าง ในการทำผิด ของตนจึงไม่ต้องขอโทษแค่เพราะ

กลัวการทำผิดต่อหน้าลูก แบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะ เพราะการขอโทษ

นอกจากจะทำให้ลูกได้รู้ว่า การขอโทษไม่ใช่สิ่งที่น่าอ ายแต่คือ สิ่งที่ควรภูมิใจ

ต่อการยอมรับ รับผิดชอบ และปรับปรุงตนเองต่อไปมากกว่า

2. การปฏิบัติ ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสุภาพ

การที่เราถือหลักว่าคนเราทุกคนควร ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ

ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะทำงานอะไรมีเชื้ อ ช าติไหนทำงานแบบใด

ก็ควรได้รับการปฏิบัติ ด้วยความสุภาพอย่างเท่าๆ กัน โดยคุณพ่อคุณแม่

สามารถทำเป็นตัวอย่างให้ลูกๆ เห็นแบบง่าย ๆ ในการพูดคุย

กับพนักงานเส ริ ฟพนักงา รั ก ษ าความปลอดภั ย หรือแม้แต่พนักงานทำความสะอาดบ้าน

พูดอย่างสุภาพ แล้วลูกก็จะเข้าใจในหลักการนี้ ได้ไม่ย าก

3. แสดงความรัก ต่อครอบครัวของตนเอง

แม้ในสังคมทุกวันนี้ จะไม่นิยมแสดงความรักต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอด

การหอม ที่เป็นแบบนั้นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่เคารพ

แต่การแสดงความรักต่อกันเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว

มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ก็ยังช่วยปลูกฝังความคิดที่ดี

ในการกระทำต่อสถาบันครอบครัว ของตนในอนาคตด้วยนะ

4. การรั ก ษ าสัจจะ สัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาอะไรเอาไว้กับลูก ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ

แม้จะย ากแค่ไหนก็ตาม เพราะการรักษ าสัญญานี้นอกจากจะทำให้ลูก

มั่นใจในตัวพ่อแม่ว่า จะไม่โ ก ห กหรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้ ทั้งมันยังสอนให้ลูก

รู้จักรั ก ษ า คำพูดของตน แล้วก็พย าย ามทำสิ่งที่ตนได้สัญญาไว้ จนสำเร็จ