ข้อคิดคติเตือนใจ

ยิ่งบ่น..ลูกก็ยิ่งดื้อ 8 ข้อนี้ ทำแล้วลูกจะเชื่อฟังมากขึ้น

เวลาที่ลูกๆ คุณทำผิ ด สิ่งที่เขากลัวคือ “การถูกพ่อแม่ตำหนิ ถูกลงโท ษ” สิ่งเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ลูกๆ

ต่อต้ า นมากยิ่งขึ้น เพราะงั้นพ่อแม่สมัยใหม่ควรรู้จักวิธีสอนเค้าด้วยหลักการ

มากกว่าการใช้อารมณ์ และคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังคุณมากขึ้น

1. ห นูต้องการแบบไหนหรอ

หากเราถามคำถามนี้ ไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมา

ก็อย่าเพิ่งตัดสินหรือแสดงความรู้สึกอะไรแต่อย่างใด ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องกลัว

ทำใจให้สงบไว้ จากนั้นตั้งคำถามต่อไป ไม่ต้องตกใจ

2. หากพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วห นูจะเป็นยังไง?

เพราะเราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ ในสิ่งที่จะตามมา หากแก้ปัญหาด้วยวิธี

ที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า…เขาทำแบบนี้จะได้รับอะไรแบบนี้

เขาจะสามารถรับผล ที่ตามมาได้มั้ย การทำเช่นนี้จะส่งผลให้ลูกๆ เชื่อใจคุณ

เมื่อเค้ามีปัญหาอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ แล้วคุณจะเข้าใจเขามากขึ้น

3. ห นู อย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดีล่ะ

ถ้าลูกเอ่ยปๅกให้พ่อแม่ช่วยอะไร ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกให้เต็มที่ เพราะพลังสนับสนุน

จะส่งความเข็มแข็งไปถึงลูก ให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นนะ

4. ห นูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิ ดของห นูล่ะ

สามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมๆ กับลูกได้

อาจจะเป็นการเสนอแนวทางให้เขารู้สึก ถึงการร่วมแก้ปัญหา

ไปพร้อมๆ กันกับคุณ และเราก็ต้องให้เกียรติ ความคิดของลูกให้มากขึ้น

5. ห นู รู้สึกยังไง ห นูคิดอะไรอยู่หรอ?

ปล่อยให้เค้าได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึกออกมาบ้าง อย่าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนในเวลาแบบนี้

เพราะเวลาที่คนเรา มีอารมณ์ติดค้ าง ต่อให้ใครพูดอะไรไป

ก็ไม่ฟังหรอก ต้องรอให้อๅรมณ์เย็นลง ค่อยพูดกับเขา

6. หากห นูทำผิด ครั้งหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตนเองให้เขาได้ตัดสินใจ หาวิธีแก้ไขปัญหาเอง

จากนั้นรอดูว่า เขาจะมีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหรือไม่

ผู้ใหญ่อย่างเราๆ อาจจะคิดว่าลูก ไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเอง

เพราะอายุยังน้อยแต่พอเอาจริงๆ นั้น พอถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถ และวิธีการ แก้ไขปัญหาได้เอง

7. เป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

เพราะพ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคอยให้โอกาสให้ลูก ได้พูดบ้างไม่ควรด่ วนตัดสินใจ

แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเค้า

ที่สำคัญนั้น ก็ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

จากมุมมองของลูกๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจ ได้ศึกษาเขามากขึ้น

8. ห นู ตัดสินใจได้มั้ยว่าควรทำอย่างไรดี

พอวิเคราะห์เรื่องราว ผลที่ตๅมมา ลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

จนได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดไว้ แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกๆ

เพราะหากคุณพูดกลับไปกลับมา มันยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ

และไม่อยๅกจะปรึกษาคุณ เขาก็จะเข้าหาเพื่อนแทน