ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ ไว้สอนลูกๆ ไม่ให้ลำบากเมื่อยามเขาเติบโต

เรื่องราวสอนใจ เผิงลี่หยวน เธอได้แสดงความคิดเห็น กับเรื่องคะแนนสอบ

เอ็นทรานซ์ของลูกเธอ ว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอก หากไปเทียบกับการ

สอนให้ลูกรู้จักสำนึกใน บุ ญ คุณ หรือเรียนรู้การดำเนินชีวิต จะทำให้พวกเค้า

มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง ให้ลูกเป็นทรั พ ย์สินล้ำค่า

นั่นคือ การเลี้ยงเค้าให้เป็นคนดีของสังคม แล้ววันนี้เราจึงมีข้อคิดดี ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของลูกๆ มาฝ ากกัน

1. ลูกจงมีรอยยิ้ม มีความมั่นใจ และความสง่างาม

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นท รั พย์สินทางจิตใจ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้ว ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ างในชีวิต

2. ลูกต้องเรียนรู้ ที่จะทำอาหาร

นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับต้องไปดูแลใคร แต่เมื่อไรก็ตามที่คนที่รักลูก

ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก ลูกก็จะสามารถดูแลตนเอง พึ่งตนเองได้

3. จำไว้ว่าหากฝากร อ ยเท้าไว้ได้ไกลแค่ไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อจิตใจกว้างแล้วลูกจึงจะมีความสุขในชีวิต

ถ้าเดินไปได้ไม่ไกลก็ให้หนังสือ ช่วยนำทางลูกได้นะ

4.จำไว้ว่าจะตอนไหน ก็จงเป็นคนดีมีเมตตาเสมอ

ลูกจำเอาไว้การเป็นคนมีจิตใจดีก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่

ได้รับความคุ้มครอง และถูกดูแลอย่ า งดีที่สุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

5. ต้องเรียนรู้ ที่จะขั บรถให้เป็น

เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับฐานะหรือตำแหน่งหน้าที่ใดๆ หรอกนะ

แต่การให้ทำอย่างนี้ ก็เพราะว่าในวันนึง ลูกก็จะสามารถไปได้

ในทุกๆ ที่ตามที่ลูกต้องการ ไม่ต้องรอใครพาไป

6. ลูกจะต้อง เข้าเรียนในมหาวิทย าลัย

และเป็นมหาวิทย าลัยที่ได้มาตรฐานด้วย เพราะในชีวิตคนเรา

จำเป็นที่ต้องผ่านประสบการณ์ ในมหาวิทย าลัย

เพราะเป็นช่วงชีวิตที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ

การอบรมบ่ มเพ าะให้มีสติปัญญา มีความนึกคิดที่ดี

7.หากโลกนี้เหลือแค่น้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ มและอีกถ้วยนึง

ใช้ทำความสะอาดใบหน้าและชุดชั้ นใ นของลูก

8. ลูกจะต้อง มีพื้นที่เป็นของตัวเอง

แม้พื้นที่นั้นๆ จะมีแค่ 5 ตารางเมตรก็ตามแต่ เพราะตอนที่ลูก

ทะเล าะกันกับคนรักและโกร ธเก รี้ ย ว จนต้องเดินออกมา

จะได้ไม่ต้องเ ร่ร่อนไปตามถนน ต้องพบเจอกับคนไม่ดี

และสำคัญไปกว่านั้นคือเมื่อตอนที่ลูก ใจร้ อนก็จะมีสถานที่

ที่ทำให้ลูกนั้นใจเย็นลงได้ ฉะนั้น จงให้หัวใจของลูกได้พัก

9. หากลูกไปยังสถานที่ไกล ๆ

เมื่อไหร่ที่ต้องออกไปยังสถานที่ไกลๆ จำไว้ว่า นอกจากจะต้องนำกล้อง

ไปแล้วก็ต้องนำปากกา และกระดาษไปด้วย วิวทิวทัศน์นั้นๆ

ก็เหมือนๆ กัน แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์

จะกลับมาซ้ำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

10. ต้องมีความรู้ติดตัว

ตอนยังเด็ ก ลูกจะต้องมีความรู้ติดตัวไว้บ้าง พอโตขึ้น

ลูกจะต้องมีประสบการณ์ จึงจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้