ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าจะขยันก็ให้ถูกที่ถูกเวลา อย่าขยันแบบผิดๆ

ขงจื้อกล่าวไว้เมื่อประมาณสองพันปีก่อน เขาบอกว่าคนฉลาดและขยัน จงส่งเสริมให้

เป็นแม่ทัพ คนฉลาดและขิ้เกียจเลี้ยงไว้ให้เป็นแค่ทห ารฝ่ายเสนาธิการพอ

เอาไว้วางแผนอยู่เบื้องหลังคนที่โ ง่และขิ้เกียจควรเก็บไว้ ใช้สอยทำงานตามคำสั่ง

แต่หากไปเจอคนโ ง่และยังขยันอีก จงเอาไปทิ้งเพราะจะทำให้เสียงาน

และจะก่อความเดื อ ดร้อนให้ไม่รู้จักจบ เพราะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็น

คนฉลาดหรือโ ง่การขยันแบบไม่รู้จักเวลาขยันทำในสิ่งที่ผิดๆ ทำผิดซ้ำๆ

ก็จะสร้างแต่ความเสียหาย มากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ซะ

มันยังไม่สายจงเลิกทำสิ่งที่ไม่เคยให้ประโยชน์ หาเวลาและเหตุผลดีๆ

ไปปรับตัว ปรับนิสัยของตัวเองใหม่ซะบ้างนะ

1 เรื่องสุ ขภ า พ

ก็เพราะการขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำมันบั่ น ท อ นสุขภาพ

อย่างเช่น อาจจะหั ว ใ จ ว า ย คาโต๊ะ หลังทำงานหนักอะไรประมาณนี้

2 การใจเย็นก็ช่วยได้

จงหยุดคิดสักนิดแล้วจะรู้ว่างานส่วนมาก บ้ าทำตอนนี้แทบไม่มีความสำคัญอะไร

มนุษย์เงินเดือนจำนวนมาก ก้มหน้าก้มตาทำงานซ้ำๆ วันละหลาย ชั่ ว โมง

และก็ไม่ได้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร

ทำให้เราพัฒนาขึ้นไหม และให้อะไรกับสังคมบ้างนะ

3 คนใช้ ส ม อ ง

การที่ขยันทำงานเน้นปริมาณ แบบไม่ใช้ ส ม อ งไม่มีทางทำให้เกิดงานคุณภาพดีได้

ฉะนั้น เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่นะ คิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะ ก่อนลงมือทำ

และจัดอันดับความสำคัญให้เป็น เชื่อว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิมแน่นอน

และยังได้งานที่ดีและมีคุณภาพด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปวันๆ ไม่มีจุดหมาย

4 อย่าหั กโหมเกินไป

เพราะสำหรับการหั กโหมทำงานโต้รุ่งนั้น เป็นการทำ ล า ยความคิด ในการสร้างสรรค์

ไอเดียใหม่ๆ ทำงานหนักๆ มันจะเบลอไม่มีทางที่จะคิดเรื่องอะไรดีๆ ออก

ส่วนของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นจะทำให้ ส ม อ ง

ไม่สามารถไป ก ร ะ ตุ้ นในส่วนของการสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเท่าที่เป็น

5 จงเป็นแบบอย่างที่ดี

หากคุณเป็นเจ้านายคนควรเป็นแบบอย่างที่ดี ของลูกน้องเอาไว้ โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการเวลานั้น คนที่ทำงานเป็นไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศ

จนดึกเพื่อให้ได้ผลงานน้อยนิดหรอกนะ แต่เขาจะรู้จักใช้เวลาให้คุ้มมากกว่า

6 ครอบครัว คือที่ 1

ครอบครัวต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดนะ อย่าปล่อยให้งานทำชีวิตพัง

ความก้าวหน้าทางการงาน อาจสำคัญสำหรับใครหลายๆ คน

แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วเทียบไม่ได้เลย กับการมีครอบครัว

ที่อบอุ่นน่ารัก เพราะไม่ว่าย ามสุข ทุกข์ พวกเขาคือ

คนที่พร้อมจะอยู่ข้างเราจริงๆ และไม่ไปไหน

7 อย่าขยันผิ ดเวลา

เพราะการขยันทำงาน ตอนไฟลนก้นทำให้อารมณ์เสียทั้งยังทำล า ย ความสัมพันธ์ดีๆ

กับผู้คนรอบข้าง ดังนั้น ลองจัดสรรเวลาทำงานใหม่โดยเตรียมงาน

ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จากนั้นคุณจะไม่ต้องปรี๊ดแตก ใส่ใครต่อใครเลย