ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธีคิดแบบวัยรุ้นสร้างตัว พาชีวิตดีขึ้น อนาคตก็สบาย

สำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างร ากฐานที่ดี แน่นอนว่าความมั่นคงในชีวิต

ไม่มีทางลัด เริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบ แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้น

การวางแผนทางด้านการเงิน เป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม

ซึ่งการวางแผนที่ดีจะเป็นตัวช่วยให้ เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมมากขึ้น

การวางแผนทางการเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยลดระยะเวลาในการเก็บออมเงิน

ให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัว ที่ประสบความสำเร็จ ลดข้อผิดพล าดให้คุณได้

1. แบ่งเงินไว้เก็บ

เพราะการวางแผนการเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเก็บออม คือการวางแผนรายรับ รายจ่าย

ให้ดีขึ้น เชื่อว่าหลายๆ คนอาจมองข้าม การทำบัญชีส่วนตัว เป็นวิธีที่จะช่วยให้

เราระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น ได้เงินเดือนมา สิ่งแรกเลยคือ ก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้

ในบัญชีเงินออมก่อน อาจจะแบ่งมาประมาณ 15 ถึง20% ของร ายได้

แล้วส่วนที่เหลือนั้น ก็คือส่วน ที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวัน จะใช้จ่ายเท่าไหร่งี้

2. เงินออม

การที่เราลิสต์ๆ ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียด เป็นการวางแผนทางการเงิน

ที่นำไปใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยลดปัญหาทางการเงินต่างๆ

ที่อาจตามมาได้ ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้/เดือนนะ

3. วางแผนเรื่องการใช้เงิน

ก่อนจะวางเป้าหมายการใช้เงิน ควรวางลำดับเป้าหมายกำหนดระยะเวลา

ในการใช้เงินก่อน โดยการวางแผนการใช้เงิน ด้วยช่วงอายุว่า ช่วงอายุเท่าไหร่

จะมีอะไรเป็นของตัวเอง ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี

แต่ไม่ควรกดดันตัวเองเกินไป เป้าหมายของแต่ละคน ก็แตกต่างกันออกไป

ไม่ว่าจะเป็น บ้าน , คอนโด การดาวน์บ้าน คอนโด ควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง

โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ประมาณ 15ถึง20% ซึ่งการเลือกบ้านหรือคอนโด

ก็ไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือนของตัวเองโดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน

ไม่ควรเกิน 40% ของร ายได้ รถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 20 % และควร

คำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วยไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือน

การจะผ่อนที่ราค าสูงๆ ควรเช็ คสภาพการเงินของตนเองให้ดีเลยล่ะ

4. ออมเงินเผื่อฉุ ก เ ฉิ น

นั่นก็คือเงินออมไว้ เพื่อฉุ ก เ ฉิ นเชื่อว่าหลายๆ คนอาจมองข้ามการเก็บเงิน

ไว้สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉิ น ควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10 %

ของรายได้ทั้งหมด เพราะการมีเงินในส่วนนี้ จะช่วยให้อุ่นใจหากมีเหตุฉุกเฉิน

เช่น ซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล ควรเก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

จะได้ไม่เดือดร้อน ไปถึงเงินออมของเราได้นั่นเอง

5. หาร ายได้จากช่องทางอื่น

ในยุคที่สังคมออนไ ลน์เป็นที่นิยม และการสร้างรายได้จากช่องทางนี้ ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก

และใช้ต้นทุนน้อยกว่ายุคก่อนๆ เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่นี้ ทุกคนต่างคุ้นเคย

กับสื่อออนไ ลน์เป็นอย่ างดีซึ่งช่องทางนี้ที่จะเป็นร ายได้เสริม นอกเหนือจากงานประจำได้

บางคนสามารถหาร ายได้จากการซื้อข ายของออนไ ลน์ได้ร ายได้เท่ากับเงินเดือนประจำก็มี

6. การสร้าง ครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน เพื่อการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานอาจจะใช้เงิน

มากมายถึงแสนเลย รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้ง ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ

และการล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้เงินงอกเงย สามารถที่จะสร้างความมั่นคงได้

ควรเริ่มลงทุนง่ายๆ ด้วยการเก็บเงิน 10ถึง15% จากร ายได้ทั้งหมด/เดือน เพื่อนำมาต่ อ ยอด

ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทนั้น ก็มีความเสี่ ย งที่ต่างกันไป ควรเช็ คความพร้อม

ของตัวเองให้ดี การวางแผนการใช้เงินสำหรับวัยรุ่น เป็นเรื่องใกล้ตัว

ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้ ยิ่งต้องวางแผนให้ดี ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้เราเห็นเป้าหมาย

ตระหนักถึงการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายให้อยู่ในการค วบคุมของเรา

7. กำหนดรายจ่ายของตัวเอง

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหลาย ก็ต้องลิสต์ไว้ด้วยนะ จะช่วยให้เราระวังรอบคอบ

ในการใช้เงินและกำหนดค่าใช้จ่าย ได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ

แบ่งตามหม วดได้ดังนี้ เช่น ผ่ อนรถ บัตรเครดิต ฯลฯ มาจนถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน