ข้อคิดคติเตือนใจ

9 นิสัยแย่ๆ ของคนในที่ทำงานที่ต้องเจอ จงพร้อมรับมือไว้

1.คนที่พูดไม่คิด

เขามักใช้อารมณ์เป็นใหญ่จะพูดโดยไม่สนใจใคร จนบางทีทำให้คนฟัง

เสียห ายและเสียความรู้สึก หรือถ้ารู้ตัว ก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือ

อย่าไปเก็บคำพูดเขามาทำให้ใจเป็นทุกข์ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อย

โฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีก็พอ ยกเว้นเรื่อง ที่เขาพูดถึง

แม้จะทำให้เราเสียใจ แต่หากเป็นจริงอย่างที่เขาพูด

ก็ควรพิจารณา นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

2.คนที่ไม่รับฟังใคร

คนแบบนี้มักคิดว่าตัวเองเก่งรู้ดีในการทำงานแต่ละเรื่อง จนไม่รับฟังผู้อื่น

เพราะมองว่าเสียเวลา โดยลืมมองไปว่าการทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ

การรับมือ

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขา เตรียมข้อมูลที่จะสื่อสารให้แตกต่าง

จนเขานึกไม่ถึง ทั้งพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย ถ้าคนที่ไม่รับฟัง

เป็นหัวหน้าเราและเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว

ถ้าเขาไม่ตัดสินใจ ก็จงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีต่อไป

หรือถ้ารู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทำงานกับเขา จงมองทางเลือกอื่นๆไว้บ้างก็ดี

3.คนที่ไม่มีสัมมาคารวะ

คนเหล่านี้มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสกว่า

เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถมากพอ เก่งพอตัว

วิธีการรับมือ

จงให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ก่อน เพราะบางทีเขาอาจต้องการให้คนอื่น

มาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อน ฉะนั้น เราอย่าไปโต้แย้งแต่ให้ใช้ใจแลกใจ

กับเขาเพื่อทำให้เขาเห็นว่าการเคารพกัน นับเป็นความงดงามที่ควรทำ

4.คนที่กังวลตลอดเวลา

มักไม่มั่นใจเวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนไม่ลงมือทำ

และไม่กล้าเสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่ง

วิธีการรับมือ

ถ้าหากเรามีลูกน้องประเภทนี้ควรให้กำลังใจรับฟังเขาให้มาก ในการมอบหมาย

งานทุกๆ ครั้ง ว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดไหม

แม้งานอาจจะเร่งด่ วนแต่ต้องพร้อม ให้โอกาสเขาพูด ถึงกรอบเวลา

ที่สามารถทำได้ รวมถึงงานใหม่ๆ ให้ค่อยๆ เป็นไป อย่าไปเร่งรีบเกินขอบเขต

5.คนที่ ฆ่ า น้อง ฟ้องนาย

คนเหล่านี้ค่อนข้างน่ากลัวปากกับใจไม่ค่อยตรงกันไม่เคยมองคนอื่น

วิธีการรับมือ

อยู่ห่างๆ แต่ถ้าต้องทำงานร่วมกันต้องยอมรับ และเน้นความเป็นมืออาชีพ

ประสานงานเท่าที่จำเป็น กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา อย่าประมาท

และถ้าไม่ต้องทำงานด้วย ก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ดีที่สุด

6.คนที่ชอบนินทาคน

วันๆ ไม่ค่อยทำงานจับกลุ่มนินทาว่า ร้ า ย คนอื่นไปวันๆ เพราะมักมองคนอื่น

ในการจับผิ ดมากกว่า มักคุยกันเป็นกลุ่ม ต่อหน้าอย่างลับหลัง

วิธีการรับมือ

ถ้าเจอคนเหล่านี้ชวนคุยด้วย ไม่ควรหลีกหนีแต่ก็ไม่ควรพูดสมทบ

แค่รับฟังเพราะไม่อย ากมีปัญหากับใคร หรือหากไม่อย ากเสียเวลา

ในการทำงานก็ไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระ ก็ปฏิเสธออกไป

โดยอ้างงานที่เยอะต้องรีบทำ แต่ต้องรู้จักพูดนะเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเราไม่อย ากฟัง

7.คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อสารกับใคร

คนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยคุยกับใคร เวลาทำงานถ้ารับเรื่องมา

ก็เงียบเหมือนเดิมไม่แจ้ งให้คนที่ประสานงานให้รู้ว่างานไปถึงไหนแล้ว

ส่งเมล์ไปก็ไม่เคยตอบ รับปากว่าจะทำ แต่ก็เงียบไปเลย

วิธีการรับมือ

หากต้องประสานงานกับคนที่ชอบเงียบ ควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

โดยการส่งเมล์ไปแจ้ งและจากนั้นควรโทรหาหรือเดินไปพูดคุย

กับคนประสานงานแม้งานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุย มากกว่ารอการตอบกลับ

ผ่านเมล์อย่างเดียว การส่งเมล์เพื่อเป็นการบันทึ กข้อมู ลเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อเป็นหลักฐ านในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับ การพูดคุยกันเยอะๆ

เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ จากผู้รับสารเพื่อความเข้าใจ ที่ตรงกันในการทำงานนะ

8.คนเฉื่อย

มักทำงานไปเรื่อยๆทำแบบเดิมๆ แม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยน

ขาดความมุ่งมั่นทำงาน ค่อนข้างช้าไม่สนใจว่าคนอื่น ที่รับงานต่อ

จะเป็นอย่างไรทำงานทันไหม เพราะส่งงานล่าช้าตลอด

วิธีการรับมือ

ควรทำใจเยอะๆ ถ้าหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงในทันที มันคงย าก

แต่คนเราต้องมีความหวังนะ ถึงแม้จะน้อยนิด เพราะคนประเภทนี้

ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงนั้น มันอาจเพราะไม่ความรู้ความเข้าใจ

ในสิ่งใหม่ๆ และการสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลกสร้าง

มุมมองใหม่ๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยส่งไปอบรมภายนอกองค์กร

หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ บางทีมันจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้

9.คนที่ชอบกินแร งเพื่อน งานตัวเองไม่ทำ

ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้ไปวันๆ

ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อทำงานจริงก็หมดเวลาเลิกงานแล้ว

วิธีการรับมือ

ให้กำลังใจเค้าพูดในแง่ดี ถึงความสามารถของเขา ให้เขาเกิดความภูมิใจ

กล้าลงมือทำ ให้เห็นประจักษ์กับสายตาคนอื่น อย่าไปว่าเขา

ในแง่ร้ า ยเพราะคนพวกนี้ชอบต่ อต้ านแร งมาก็อย่าไปแร งกลับ

ขอบคุณ Junjaonews