ข้อคิดคติเตือนใจ

เลิกได้เลิกนะ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะบางสิ่งมันกำลังเกิดขึ้นจริงแล้ว

ใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที หลายๆ สิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เราจะใช้ชีวิตยังไงต่อและต้องปรับตัวอย่ างไร จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน

สรุปออกมาเป็นข้อๆ แล้วดังนี้ ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลง คนบ่นเรื่องการเงิน

กันมาก เพราะบางคนใช้จ่าย ไม่คำนึงถึงถึงอนาคตแม้แต่น้อย เช่นนี้ก็จะยิ่งลำบาก

ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บเพราะในวันข้างหน้า ไม่มีใครรู้เลยว่า มันจะแ ย่หรือดี

แต่สิ่งที่ทำได้คือ ต้องพร้อมรับมือเสมอ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

1 ห่างไกลอิสรภาพทางการเงิ น

เช่นการมีรายได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่าย โดยเราไม่ต้องทำงาน แต่เดิมที

การฝากเงิ นธน าคาร ก็ยังพอมี ดอ กเบี้ ยอยู่บ้าง แต่ต่อไปนั้นถ้าเราลงทุนไม่เป็น

แล้วไปซื้อทรัพย์สิน ที่ไม่ได้สร้างร ายได้เนี่ยเราอาจต้องทำงาน

ไปตลอดชีวิตเลย คำว่าอิสรภาพทางการเงิน อย่าได้นึกถึงเลย

2 สินทรัพย์ต่างราค าจะไม่ลด

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนมีเงิ นไม่มีเหตุผล ที่จะถือเงินส ด พูดง่ายๆ เลยนะ

คือเงินจะไหลออกจากธนาค าร ที่ไม่มี ด อกเบี้ยไปอยู่ในสินทรัพย์

ที่มันให้ผลตอบแทนสูงเช่น ลงทุ นในกองทุ นลงทุ นหุ้ นที่ได้เงินปันผล

แทนดอ กเบี้ย ลงทุ นอสังหา ที่ให้ค่าเช่าและคนที่ถือครองทรัพย์สินพวกนี้ไว้

เค้าไม่คิดจะปล่อยข าย มันจึงเป็นเหตุผลให้ราค าสินทรั พย์สูงเกินเอื้อมถึง

แต่ก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้ แต่ทุกวันนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว

มิหนำซ้ำ ที่ดินก็ไม่ได้

3 ความเหลื่ อ มล้ำมีมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ ชแทบจะไม่มีกิน หากวางแผนการเงินไม่ถูก

ลงทุ นไม่เป็น ทำอะไรมั่วๆไป คงต้องทำงานหนักไปทั้งชีวิตแน่

4 เงิ นจะหาย ากขึ้นคนไม่จับจ่าย

หากด อกเบี้ยเงิ นฝาก เท่ากับคนที่มีเงิ นฝากทั้งหมดไม่ได้ด อกเบี้ย

ซึ่งปกติเงินที่งอกออกมา จากในระบบ ดอ กเบี้ยมันมีมากถึง

แสนล้านบาทต่อปีเลย คิดดูว่าเงิ นที่หายไป จะทำให้กำลังซื้อ

ลดลงขนาดไหน อนาคตนี่มันน่ากลั วจริงๆ

5 เพราะเงิ นหาย ากขึ้น มันจึงอยู่เหนือคนมากขึ้น

เพราะคนส่วนใหญ่นั้นจะทำทุกอย่ างเพื่อมัน

เพื่อให้ได้มา ไม่สนวิธีและไม่แคร์อะไร เพื่อให้ได้มาเท่านั้น

6 ครอบครัวจะแต กแยก

สมัยก่อนพ่อทำงานแม่อยู่บ้าน เลี้ยงลูก ก็ยังสามารถทำได้

แต่มายุคนี้ พ่อและแม่ทำงานและทำโอทีต่อจนดึก ก็แทบไม่เพียงพอ

ต่อการใช้จ่าย เวลาที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลงเรื่อยๆ

7 คนแก่ต้องกลับมาทำงานเลี้ยงตัวเองอีก

ก็เดิมทีมีเงิ นเก็บที่มากพอจะเก็บกินดอ กเบี้ ยได้เรื่อยๆ แต่พอเงินฝากนั้นมันไม่มี ด อกเบี้ย

ก็ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ และนี่เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุต้องกลับมาเลี้ยงตัวเอง

8 เงินเฟ้ อแฝง

ก็คงมีบางคนยังไม่รู้ว่าเงิ นเฟ้ อแฝงมันเป็นยังไง คือค่าครองชีพการที่ด อกเบี้ย

เงินฝากไม่มีไม่ได้ แปลว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่มเพราะจากที่ผ่านๆ มานั้น

ในอดีต เราก็ได้เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจริงๆ เงินที่เรามี

มันจะน้อยลงและไม่สามารถ ฝากเงินกินด อกได้เหมือนก่อนแล้ว

9 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เ ปอร์เซ็น ต่อไปมันจะแ ย่ลงไปอีก

เพราะเงินมันล้ นระบบไง แต่เงิ นที่ล้นดันไปอยู่ในมือคนรวย

ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย ที่มีอยู่ที่ไม่ค่อยใช้จ่ายและเมื่อการใช้จ่ายน้อย

ของข ายไม่ออก เศรษฐกิจก็แย่ คนก็ตกงาน

10 คอรั บชั่ นมากขึ้น

อะไรๆ ก็หาย ากก็แพง คนจะยอมทำทุกอย่ าง

เพื่อเงินทำให้เกิดการค อรั ปชั่นเต็มไปหมด