ข้อคิดคติเตือนใจ

“กับดักความคนจน” ที่ทำนำพาให้ชีวิต พ้นจากความจนไม่ได้

พนักงานธรรมดาๆ เนี่ยทำงานหนักมาก เหนื่อยก็เหนื่อย แต่คนที่รวยคือ

เจ้าของบริษัท แต่ทว่าเราก็ต้องทนเพราะเราอย ากได้เงิ นเขาไง เวลาในชีวิต

ครึ่งชีวิต มันหมดไปกับการทำงาน เพราะความจน มันทำให้เราต้องอดทนและ

เราก็ยังชอบซื้อของแพ งๆ ใช้ทั้งที่ไม่ได้มีเงินเยอะอะไร มันจึงเงินไม่เหลือ

และนิสัย 6 ข้อนี้นี่แหละที่เราจะดัดนิสัย ให้จริงๆ จังๆ ให้มีเงินเก็บ

1. ก่อหนี้บั ต รไม่รู้จบ

เพราะการมีบั ตรเครดิ ต มันให้คุณและให้โทษในเวลาเดียวกัน

หากคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่คุณ ใช้ในแต่ละเดือนได้

การใช้บั ตรจนเต็มวงเ งินนั้น มันจะทำให้เกิดภาระ แล้วท้ายที่สุด

คุณเลือกชำ ร ะแบบขั้นตํ่า เลยกลายเป็นหนี้ไม่รู้จบ

2. ไม่มีวินัยการออม

พอข าดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิด หากไม่มีวินัย

ความเสมอต้นเสมอปลาย พอคุณไม่มีวินัยในการออม จากนั้นก็จะไม่

สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ เพราะขาดความรับผิดชอบ

3. ชอบของแบร น ด์เนม

กระเป๋าเสื้อผ้า ก็จะต้องเป็นสินค้ าที่มีชื่อเสียง แม้กระเป๋าหรือ

เสื้อผ้าของแ บ ร น ด์จะมีคุณภาพที่ดีกว่าก็จริง แต่หากคุณเป็นคน

ที่ไม่ได้มีร ายได้อะไรก็ไม่ควรที่ จะซื้อมาใช้หรอกนะ และไม่ควรตัดสินใจซื้อ

เลยเมื่อเงินเดื อนออก เราต้องคิดให้ได้ว่าเดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบ

เงินสำรองมาใช้ก็ได้ และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ก็ลดลง เพราะงั้น

การออมที่คุณาวงแผน มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

4. การสร้างห นี้

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า หรืออะไรก็ตาม คุณผ่อนทั้งที่ร ายได้ของคุณ

ก็ไม่เพียงพอ แล้วเมื่อหั กค่าผ่อนต่างๆ เมื่อร ายได้คุณยังไม่พร้อม

ต่อการสร้างหนี้นั้น คุณควรคิดให้ดีว่าควรเลี่ ยงที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่ อนไหม

5. ขาดเป้าหมายทางการเงิ น

ไม่ชัดเจนเลยโดยเฉพาะแผนการออม ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละเดือน

จะออมแค่ไหน หรือจะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า แต่ละเดือน

จะออมแค่ไหน พอถึงสิ้นเดือนนั้น ก็นำเงินในส่วนนั้นไปใช้จนหมด

แทนที่จะนำเงิ นไปออม เพื่ออนาคตของตัวเอง

6. ฟุ่มเฟือย อย ากได้ของอยู่ตลอด

ทั้งๆที่บางอย่าง ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรหรอก มีอยู่แล้วก็ยังอย ากได้

พอถึงสิ้นเดือนแทนที่จะหั กเงิ นออกสำหรับออม แต่กลับนำเงิ นออม

ไปซื้ อสิ่งของที่คุณอย ากได้ แบบนี้จะมีเงินพอใช้ได้ยังไงล่ะ